วันพฤหัสบดี ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 09:28 น.

ข่าวสังคม

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันจันทร์ ที่ 09 ตุลาคม พ.ศ. 2560, 14.48 น.

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 

ผศ. ดร. ศศิธร จ่างภากร ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์ วิจัยและพัฒนาการ ศึกษา ส่งมอบดอกดารารัตน์ จำนวน 10,000 ดอก ที่คณาจารย์ นักเรียน  ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ บุคลากร ได้ร่วมกันจัดทำขึ้นในกิจกรรม "ดารารัตน์แทนใจ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ" แด่ พระมหาสนั่น  สนฺตจิตฺโต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดเสมียนนารี สำหรับนำไปใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี ผศ.อำนาจ รุจิราวรรณ , หทัยรัตน์ วงศ์ประยูร , พันทิพา พวงสุวรรณ ร่วมส่งมอบด้วย ณ วัดเสมียนนารี เมื่อวันก่อน

 

หน้าแรก » ข่าวสังคม