วันศุกร์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561 01:23 น.

ข่าวสังคม

“ธ ทรงเป็นครูวิศวกรรมจราจรของแผ่นดิน”

วันอังคาร ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560, 12.23 น.

“ธ ทรงเป็นครูวิศวกรรมจราจรของแผ่นดิน”

 

 

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จัดงานปาฐกถาพิเศษ “ธ ทรงเป็นครูวิศวกรรมจราจรของแผ่นดิน” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงเป็นต้นแบบแห่งการทรงงาน ด้านการแก้ไขปัญหาจราจร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 15 ปีโดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา (ที่ 5จากซ้าย) และ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ที่ 4 จากซ้าย) ร่วมปาฐกถาพิเศษ โดยมี นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) (ที่ 7 จากซ้าย)และอดีตผู้บริหารระดับสูง รวมถึงผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงคมนาคม ผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมงาน 

หน้าแรก » ข่าวสังคม