วันศุกร์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561 01:21 น.

ข่าวสังคม

มอบกระเช้า ...

วันพฤหัสบดี ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560, 07.22 น.

มอบกระเช้า ... 

 
นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร ให้การต้อนรับคุณครูกัญญา บัวบาน ในนามตัวแทน นายฐานันดร์ ไบรนางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนกฤตศิลป์วิทยา พร้อมตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน ๑๔ คน ได้แก่
 
๑. ด.ช. วรกานต์ ศรีภูมิ
 
๒. ด.ช. จิตรเทพ พะชำนิ
 
๓. ด.ช. ภัทรพงษ์ ยามดี
 
๔. ด.ช. จักรกฤษ์ สุขสมัย
 
๕. ด.ช. ทวีรัฐ วัชรมะโนกานต์
 
๖. ด.ช. กษิดิ์เดช ขันมณี
 
๗. ด.ช. ภรัณยู จันทรานนท์
 
๘. ด.ญ. พรรษา นาคคล้าย
 
๙. ด.ญ. ธัญพิชชา ถิ่นหนูไกร
 
๑๐. ด.ญ. พริมรตา จันทร์แสนตอ
 
๑๑. ด.ญ. ปุณยนุช สว่างวงษ์
 
๑๒. ด.ญ. ณัฐภัทร ปราบริปู
 
๑๓. ด.ญ.อารยา สายบุตร
 
๑๔. ด.ญ. ศลิษา ฤทธิ์ศาสน์
 
นำกระเช้ามาเยี่ยมผู้ป่วยไร้ญาติ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การมีจิตสาธารณะกับผู้อื่น ณ หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง ชั้น ๕ หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง ชั้น ๖ หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย ชั้น ๗ และหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง ชั้น ๗ โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

หน้าแรก » ข่าวสังคม