วันเสาร์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 23:07 น.

ข่าวสังคม

“วิถีนนท์ ๒๕๖๐

วันศุกร์ ที่ 01 ธันวาคม พ.ศ. 2560, 11.20 น.

  “วิถีนนท์ ๒๕๖๐ @ CentralPlaza Rattanathibet” 

 

 

ชลธี ยังตรง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  และ วันเพ็ญ กอบัวแก้ว ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์   ร่วมกันเปิด งาน “วิถีนนท์ ๒๕๖๐ @ CentralPlaza Rattanathibet”   สืบสานประเภณีวิถีชีวิตของชาวมอญ  พร้อม ส่งเสริมสินค้าสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของฝีมือคนนนทบุรี    โดยมี สถาพร สุทธิลออ , จุไรรัตน์ ชัยทวีทรัพย์ , นุกูล บวรสิริวัฒนกุล , สนั่น โตเสือ , ธนิต สุขทอง ร่วมงาน พื้นที่โปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์  (เมื่อวันก่อน) 

หน้าแรก » ข่าวสังคม