วันพฤหัสบดี ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560 13:36 น.

ประกัน

แจกรางวัลดีเด่นอีเคลมทั่วประเทศ

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และสมาคมประกันวินาศภัยไทยมอบรางวัลผู้ใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่นทั่วประเทศ e - Claim Awards 2016 ให้กับโรงพยาบาล มูลนิธิกู้ชีพ กู้ภัยและบุคลากร ที่ใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่นจากทั่วประเทศ จำนวนกว่า 175 รางวัล

30 มี.ค. 2560