วันศุกร์ ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562 09:40 น.

ประกัน

กลุ่มเอไอเอโชว์กำไรเข้าเป้า

วันอังคาร ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561, 22.26 น.

กลุ่มเอไอเอโชว์กำไรเข้าเป้า

 

คณะกรรมการบริษัทของกลุ่มบริษัทเอไอเอ มีความยินดีที่จะประกาศผลการดำเนินงานที่ดีเยี่ยมของปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 โดยมีอัตราการเติบโตเป็นตัวเลขสองหลัก ซึ่งจุดเด่นของผลการดำเนินงานจะรายงานจากอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ การเติบโตที่ยอดเยี่ยมของมูลค่าธุรกิจใหม่ (VONB) โดยมูลค่าธุรกิจใหม่ (VONB) ขยายตัวร้อยละ 28 หรือเท่ากับ3,512 ล้านเหรียญสหรัฐ เบี้ยประกันภัยใหม่รับปีแรก (ANP) เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 เป็น 6,092 ล้านเหรียญสหรัฐ อัตรากำไรของมูลค่าธุรกิจใหม่ (VONB margin) เพิ่มขึ้น 4.1 จุด คิดเป็นร้อยละ 56.8

 

อัตรากำไรของมูลค่าปัจจุบันของเบี้ยประกันภัยธุรกิจใหม่ (PVNBP) เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากร้อยละ 9 ในปี 2559 ผลกำไรจากการดำเนินงานที่แข็งแกร่งมีกำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษี (OPAT) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ IFRS 4,647 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 มูลค่าธุรกิจในส่วนกำไรจากการดำเนินงาน (EV operating profit) เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 หรือเท่ากับ 6,997 ล้านเหรียญสหรัฐ ผลตอบแทนจากการดำเนินงานที่เกี่ยวกับมูลค่าธุรกิจในส่วนกำไรจากการดำเนินงาน (ROEV) เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.6 มีสถานะเงินสดหมุนเวียนที่แข็งแกร่งและมีเงินทุนที่มั่นคง

 

ขณะที่มูลค่าหุ้นตามมูลค่าธุรกิจ (EV Equity) เท่ากับ 51.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีมูลค่าธุรกิจเท่ากับ 50.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือเพิ่มขึ้น 8 พันล้านเหรียญสหรัฐ มีเงินสดสำรองสำหรับใช้จ่ายเป็นมูลค่า 4,527 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13  มีเงินสดหมุนเวียนส่วนเกิน (Free surplus) รวม 12.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ มีเงินโอนจากต่างประเทศสุทธิ (Net remittances)  2.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ อัตราส่วนของการดำรงเงินกองทุน (Solvency ratio) ตามพระราชบัญญัติบริษัทประกันชีวิตฮ่องกงของ   เอไอเอ มีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 443 ทั้งนี้เงินปันผลประจำปีเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 คิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 74.38 เซ็นต์ฮ่องกงต่อหุ้น  เงินปันผลรวมทั้งหมดเป็นมูลค่า  100.00 เซ็นต์ฮ่องกงต่อหุ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 17

 

ด้านมร. อึง เค็ง ฮุย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทเอไอเอ กล่าวว่ากลุ่มบริษัทเอไอเอ มีผลการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยมมากด้วยอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นถึงสองหลัก โดยมีมูลค่าธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้นร้อยละ 28  เป็น 3,512 ล้านเหรียญสหรัฐ นอกจากนี้ เรายังมีกำไรจากการดำเนินงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ IFRS และเงินสดหมุนเวียนส่วนเกินเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ผลการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยมในครั้งนี้เป็นผลโดยตรงจากขนาด คุณภาพ และการเปิดกว้างของธุรกิจในกลุ่มบริษัท เอไอเอ ที่ดำเนินอยู่ทั่วภูมิภาค รวมไปถึงการนำเอากลยุทธ์มาปฏิบัติจนประสบความสำเร็จ

 

นอกจากนี้ จากการเติบโตที่เพิ่มขึ้นของเงินปันผลประจำปีที่สูงถึงร้อยละ 17 ในปี 2560 ยังแสดงถึงความแข็งแกร่งทางด้านการเงินของกลุ่มบริษัท เอไอเอ และความมั่นใจที่มีต่อกลุ่มบริษัทเอไอเอ ด้วย

 

"กลุ่มบริษัทเอไอเอ ดำเนินธุรกิจในเอเชียมาเกือบหนึ่งศตวรรษ โดยดำเนินธุรกิจอยู่ในหลายประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่งและมีความน่าดึงดูดของอุตสาหกรรมประกันชีวิตมากที่สุดในโลก ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานในเอเชีย เราดำเนินกลยุทธ์เพื่อการเติบโตของธุรกิจจากโอกาสที่เกิดขึ้น ทั้งจากระบบทางเศรษฐกิจที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ โครงสร้างประชากร และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละตลาด ซึ่งด้วยช่องทางการบริการที่เข้าถึงลูกค้าที่หลากหลาย ผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรม บวกกับแบรนด์ที่มีความน่าเชื่อถือ และบุคลากรที่มีศักยภาพของเรา ส่งผลให้เอไอเอเป็นบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งที่พร้อมสนับสนุนให้ลูกค้าทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีความมั่งคงทางด้านการเงิน"