วันพฤหัสบดี ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561 17:43 น.

ประกัน

เอฟดับบลิวดีปลื้มผลงานปี'60สอบผ่าน

วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561, 14.26 น.

เอฟดับบลิวดีปลื้มผลงานปี'60สอบผ่าน

 

 

นางสาวปรมาศิริ  มโนลม้าย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า  ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯมีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ โดยช่องทางการขายผ่านตัวแทน บริษัทมุ่งเน้นในการสร้างตัวแทนคุณภาพ โดยบริษัทฯสามารถผลิตตัวแทนสำหรับขายแบบประกันยูนิตลิ้งค์ในช่องทางการขายผ่านตัวแทนได้ 230 คนภายใน 1 ปี  ด้านช่องทางการขายผ่านธนาคาร ในปีทีผ่านมา บริษัทได้มีการต่อสัญญาการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านธนาคารทีเอ็มบี เป็นเวลา 15 ปี และร่วมพัฒนาแบบประกันให้เหมาะสมกับลูกค้าของทีเอ็มบี สำหรับช่องทางการขายทางเลือกอื่นๆ มีการเติบโตสูงถึง 101%  

 

 

 ด้านกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจภายใน 3 ปี ตั้งแต่ปี 2561 - 2563 บริษัทยังคงมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าเป็นหลักเช่นเดิม ด้วยกลยุทธ์หลัก ได้แก่ การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ทั้งในด้านการบริการ การให้คำแนะนำ และการติดต่อบริษัทโดยนำดิจิตอลแพลตฟอร์มเข้ามาใช้ ในการพิจารณาความสนใจส่วนบุคคลของลูกค้า และช่องทางการสื่อสาร เพื่อสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงใจลูกค้ามากที่สุดมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบบูรณาการ ที่ผสมผสานนวัตกรรมใหม่  เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

 

 

พัฒนาฝ่ายขายและช่องทางจัดจำหน่ายให้มีคุณภาพสูงสุด ทั้งในด้านการติดต่อกับลูกค้า และการสร้างทีมงานฝ่ายขายให้เป็นระดับมืออาชีพ รวมทั้งมีโปรแกรมฝึกอบรมที่ได้มาตรฐานการสร้างบุคลากรให้มีคุณค่า ด้วยโครงสร้างทางวัฒนธรรมองค์กรในแบบเอฟดับบลิวดี ประกันชีวิตที่สอดคล้องกับคุณค่าของแบรนด์

 

 

นางสาวปรมาศิริ กล่าวเพิ่มเติม ว่า จากกลยุทธ์หลักนี้ บริษัทฯคาดการณ์ว่าจะมีลูกค้าเพิ่มเป็น 1.6 ล้านคน จากปัจจุบันมีอยู่ 800,000ราย และคาดว่าเบี้ยประกันรับปีแรกจะมีการเติบโตตามแผนงานที่วางเป้าหมายไว้

 

 

"ทุกสิ่งที่เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิตดำเนินการ เพราะเราต้องการเปลี่ยนมุมมองของคนที่มีต่อการประกันชีวิต ซึ่งหมายความว่า ถ้าประชาชนเห็นความสำคัญของการประกันชีวิต เขาก็จะมีหลักประกันในชีวิตที่มั่นคง เศรษฐกิจก็จะดีขึ้น และส่งผลให้สังคมไทยมีความแข็งแรง" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวในตอนท้าย

 

 

 นายบ๊อบ เวาเทอร์ส ประธานเจ้าหน้าที่สายงานช่องทางจัดจำหน่าย  เปิดเผยว่า ในปี 2560 บริษัทฯได้มีการนำสินทรัพย์การลงทุนทั้งหมดกลับมาบริหารงานเอง จากเดิมที่บริษัทฯว่าจ้างผู้จัดการกองทุนเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งทีมงานฝ่ายการลงทุนของบริษัทฯสามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างดี  โดยเลือกลงทุนในประเทศไทยเป็นหลักและเน้นผลตอบแทนที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยง  เพื่อให้บริษัทฯและลูกค้าได้รับผลตอบแทนที่ดี  

 

 

นายอภิรักษ์ จิตรานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานเทคโนโลยีและปฏิบัติการกล่าวว่า ในปี 2560 บริษัทฯได้มีการเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์หลักที่ใช้ในการดำเนินการ ซึ่งช่วยให้บริษัทฯสามารถพิจารณาสินไหมได้รวดเร็วยิ่งขึ้น  รวมทั้งมีการพัฒนาการให้บริการต่างๆ แก่ลูกค้า ส่งผลให้บริษัทฯได้รับรางวัลศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค (Call Center) ประเภทดีเด่น ติดต่อกัน 2 ปีต่อเนื่อง สำหรับในปีนี้ บริษัทฯ จะมุ่งเน้นในการสร้างความแตกต่างจากบริษัทประกันอื่นๆ  ด้วยการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางในแบบ FWD Way เพื่อที่จะส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าของเอฟดับบลิวดี ประกันชีวิตในทุกๆด้าน  

หน้าแรก » ประกัน