วันอังคาร ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 09:07 น.

ประกัน

เอไอเอร่วมรณรงค์โครงการ "สงกรานต์เดินทางปลอดภัย ประกันภัยห่วงใยคุณ"

วันพฤหัสบดี ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2561, 09.34 น.

เอไอเอร่วมรณรงค์โครงการ

"สงกรานต์เดินทางปลอดภัย ประกันภัยห่วงใยคุณ"

 

นางภควิภา เจริญตรา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและกิจการภายนอก เอไอเอ ประเทศไทย เป็นตัวแทนมอบหมวกนิรภัย จำนวน 2,500 ใบ เพื่อแจกจ่ายให้แก่คนในชุมชนและสถานศึกษาต่างๆทั่วประเทศ เพื่อร่วมรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2561 ในโครงการ "สงกรานต์เดินทางปลอดภัย ประกันภัยห่วงใยคุณ" โดยมี ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นผู้รับมอบ ซึ่งโครงการดังกล่าวดำเนินการโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มูลนิธิเมาไม่ขับ และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย ในการนี้ เอไอเอ ประเทศไทย ยังได้ส่งมอบหมวกนิรภัยให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดพลมานีย์ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยแก่นักเรียนและเยาวชน

 

 

นอกจากนั้น ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ เอไอเอ ประเทศไทย ยังได้สนับสนุนน้ำดื่มกว่า 3,000 ขวด  ผ่านทางสำนักงาน คปภ. ประจำจังหวัด   เพื่อมอบความสดชื่นให้แก่ประชาชนที่ต้องใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์อีกด้วย

 

 

 

อย่างไรก็ดี เอไอเอ ประเทศไทย ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยรณรงค์และส่งเสริมให้คนไทยตระหนักถึงความรับผิดชอบขณะขับขี่ยานพาหนะ เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ให้คนไทยมีความสุขตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ไทย 2561