วันอาทิตย์ ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 18:27 น.

ประกัน

เอไอเอห่วงใยอุบัติเหตุบนท้องถนน

วันจันทร์ ที่ 06 สิงหาคม พ.ศ. 2561, 14.33 น.

เอไอเอห่วงใยอุบัติเหตุบนท้องถนน

 

เอไอเอ ประเทศไทย โดย มร. ตัน ฮาค เลห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำคณะผู้บริหารเอไอเอ ประเทศไทย ร่วมมอบหมวกนิรภัยให้กับวินจักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่ในบริเวณย่านบางรักและสุรวงศ์ พร้อมกันนี้ ยังได้มอบหมวกนิรภัยให้กับพนักงาน แม่บ้าน และพนักงานรักษาความปลอดภัย ของเอไอเอ ประเทศไทย ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์มาทำงาน จำนวนรวมทั้งสิ้นกว่า 200 ใบ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยขณะขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์ ตลอดจนเพื่อช่วยลดความรุนแรงและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งกิจกรรมมอบหมวกนิรภัยในครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของเอไอเอ อันต้องการสนับสนุนให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งขณะขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมเพื่อตอบแทนคืนสู่สังคมในโอกาสครบรอบ 80 ปี ที่เอไอเอ ประเทศไทย ได้อยู่เคียงข้างและมอบความคุ้มครองให้แก่คนไทยมาอย่างยาวนาน เพื่อส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชาวไทยทั่วประเทศ สอดคล้องกับคำมั่นสัญญาของเอไอเอ โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้น ณ อาคารเอไอเอ ทาวเวอร์ สำนักงานใหญ่ ถ.เดโช เมื่อเร็วๆนี้