วันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 17:53 น.

ประกัน

ไทยสมุทรประกันชีวิต สนับสนุนมูลนิธิพระดาบส

วันพฤหัสบดี ที่ 09 สิงหาคม พ.ศ. 2561, 11.11 น.

ไทยสมุทรประกันชีวิต สนับสนุนมูลนิธิพระดาบส

 

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ กรรมการผู้จัดการ ได้มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิพระดาบส จำนวน 100,000 บาท ให้แก่พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เพื่อสานต่อแหล่งความรู้ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 สร้างไว้เพื่อช่วยเหลือผู้ยากจน ด้อยโอกาส ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับโอกาสเข้ามาเรียนวิชาชีพต่าง ๆ ในโอกาสที่เดินทางไปศึกษาดูงานมูลนิธิพระดาบสร่วมกับคณะสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ในโครงการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” รุ่นที่ 6