วันจันทร์ ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561 14:17 น.

ประกัน

บันทึกข้อตกลง"โครงการ SMART FAMILY ครอบครัวฉลาดเลือก"

วันศุกร์ ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561, 15.14 น.

บันทึกข้อตกลง"โครงการ SMART FAMILY ครอบครัวฉลาดเลือก" 

 

คุณชวลิต ทองรมย์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายขาย และCAO บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และนพ.พงษ์พันธ์ เจริญพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุขสวัสดิ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง"โครงการ SMART FAMILY ครอบครัวฉลาดเลือก"  โดยมอบสิทธิประโยชน์สำหรับมารดาและบุตรที่เข้าร่วมโครงการฯเพื่อเสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้มีหลักประกันความมั่นคง  ตลอดจนการรองรับความเสี่ยงที่จะเกิดในอนาคต ณ โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์ โดยมี คณะผู้บริหารโรงพยาบาลฯ ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆนี้