วันอังคาร ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562 07:25 น.

ประกัน

สมาคมประกันชีวิตไทยร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยชาวลาว

วันศุกร์ ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561, 15.15 น.

สมาคมประกันชีวิตไทยร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยชาวลาว

 

นายพิชา สิริโยธิน  ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย  มอบเงินจำนวน 50,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์น้ำท่วมในแขวงอัตตะปือและแขวงจำปาศักดิ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมี นายแสง สุขะทิวง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่ง สปป.ลาว เป็นผู้รับมอบเงินช่วยเหลือดังกล่าว ณ สถานเอกอัครรัฐทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

หน้าแรก » ประกัน