วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 16:41 น.

ประกัน

เมืองไทยผนึกบางจาก ร่วม “กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มด้วยรักและห่วงใย"

วันจันทร์ ที่ 03 กันยายน พ.ศ. 2561, 12.31 น.

เมืองไทยผนึกบางจาก ร่วม “กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มด้วยรักและห่วงใย"

 

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยว่า เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในการส่งเสริมให้ประชาชนมีหลักประกันความคุ้มครองอุบัติเหตุให้กับตนเองและครอบครัว บริษัทฯ จึงได้เข้าร่วมโครงการ “กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มด้วยรักและห่วงใย (ประกันภัย 10  บาท)” (ไมโครอินชัวรันส์)  โดยบริษัทฯ ได้จับมือกับ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด และ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)  ร่วมส่งมอบความสุขและความอุ่นใจไปยังประชาชนทั่วประเทศ

 

โดยในส่วนของเคาน์เตอร์เซอร์วิส ประชาชนทั่วไปที่สนใจซื้อสามารถแจ้งต่อพนักงานขอซื้อกรมธรรม์ประกันภัย 10 บาท ระบุเลือกบริษัทประกันชีวิตที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมใช้บัตรประชาชนตัวจริงเพื่อแสดงตัวตน ชำระเงิน และรอรับสลิป ซึ่งจะระบุวันเริ่มต้นคุ้มครองและวันสิ้นสุดความคุ้มครองอย่างชัดเจน โดยผู้ที่สนใจสามารถซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

 

สำหรับกลุ่มลูกค้าที่ชำระบิลในกลุ่มการเดินทาง กลุ่มสินเชื่อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ค่างวดเเละเช่าซื้อผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส  ในระหว่างวันที่ 1-15 กันยายน 2561 จะได้สิทธิพิเศษในการทำประกันฟรี ซึ่งรายละเอียดจะปรากฎอยู่ท้ายใบเสร็จ  สำหรับลูกค้าที่ต้องการรับสิทธิ์เพียงนำบัตรประชาชนตัวจริงไปแสดงตน และใช้ใบเสร็จรับเงินเป็นเอกสารในการ ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน  2561 ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ และรอรับ SMS ยืนยันความคุ้มครอง

 

ด้านสมาชิกบัตรแก๊สโซฮอล์คลับและดีเซลคลับ ของบางจากฯ เพียงใช้ 12 คะแนน แลกรับสิทธิ์ในการทำประกันฟรี  โดยลูกค้าสามารถเข้าไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ http://www.bcpgreenclub.com หรือ https://goo.gl/kF9XQn    โดยกรอกข้อมูลส่วนตัว (เช่น ชื่อ-นามสกุล/เลขที่บัตรประชาชน/เบอร์โทรศัพท์มือถือ) และเลขที่สมาชิกตามหน้าบัตรของบางจากเพื่อลงทะเบียนขอรับสิทธิ์  หลังจากการลงทะเบียนทางลูกค้าจะได้รับ SMS ยืนยันการได้รับสิทธิ์ตามรอบที่ทางบางจากกำหนด (ทุกวันจันทร์, พุธ, ศุกร์) ภายในเวลา 16.00น. โดยความคุ้มครองจะเริ่มต้นตั้งแต่วันถัดไปหลังจากที่ได้รับ SMS ยืนยันการได้รับสิทธิ์ เช่น ได้รับ SMS ในวันจันทร์ จะได้รับความคุ้มครองตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันอังคาร ฯลฯ

 

รอบการลงทะเบียนลงทะเบียน วันศุกร์ เวลา 12.01น. - วันจันทร์ เวลา 12.00น. จะได้รับ SMS วันจันทร์ พร้อมตัด 12 คะแนน  ลงทะเบียน วันจันทร์ เวลา 12.01น. - วันพุธ เวลา 12.00น. จะได้รับ SMS วันพุธ พร้อมตัด 12 คะแนนลงทะเบียน วันพุธ เวลา 12.01น. - วันศุกร์ เวลา 12.00น. จะได้รับ SMS วันศุกร์ พร้อมตัด 12 คะแนน และ กรณีรอบการส่ง SMS ตรงกับวันหยุดราชการ จะเลื่อนออกไปยังวันทำการถัดไป

 

ทั้งนี้ข้อตกลงความคุ้มครองที่ลูกค้าจะได้รับในการเข้าร่วมโครงการ “ประกันภัย 10 บาท” ประกอบด้วย ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ (ที่ไม่ได้เกิดจากถูกฆาตกรรม /ถูกลอบทำร้ายร่างกาย /การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) วงเงิน 100,000 บาท  หรือการเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากการถูกฆาตกรรม/ ถูกลอบทำร้ายร่างกาย /การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ วงเงินคุ้มครองอยู่ที่  50,000 บาท  และมีผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายในระยะเวลา 15 วันแรก นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาเอาประกันภัย) วงเงิน 5,000 บาท โดยมีระยะเวลาคุ้มครอง 30 วัน นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาเอาประกันภัย อายุที่รับประกันภัย ตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ ถึง 70 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ทำประกันภัย และถือสัญชาติไทย