วันเสาร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 13:04 น.

ประกัน

กราบสักการะ พระพุทธชินราช

วันจันทร์ ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561, 14.46 น.

กราบสักการะ พระพุทธชินราช

 

นางวิชชุดา ไตรธรรม ผอ.ฝ่ายสื่อสารองค์กรและ CSR นำหน่วยหนุมานทิพยจิตอาสา ทิพยประกันภัย พร้อมกัลยาณมิตรธรรม  เข้ากราบสักการะ พระพุทธชินราช ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.พิษณุโลก   น้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งสยามประเทศทุกพระองค์ โดยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ในโอกาสที่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำปฏิทินพระพุทธชินราช ประจำปี ๒๕๖๒ แล้วเสร็จและเปิดตัวไปเมื่อวันที่ ๙ เดือน ๙ ในกิจกรรมพลังบุญ ๙ เดือน ๙ ที่ผ่านมา