วันอาทิตย์ ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 18:13 น.

ประกัน

BKI มอบสินไหมฯ PA 1 ล้านบาท

วันพุธ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561, 14.40 น.

BKI มอบสินไหมฯ PA 1 ล้านบาท

 

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนายประพันธ์ ตั้งตรงไพโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุบัวหลวงรักษ์ครอบครัว จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยมีนางจำเนียร คำหอมกุล มารดาของผู้รับประโยชน์ เป็นผู้รับมอบแทนนางสาวอารีวรรณ คำหอมกุล ผู้รับประโยชน์และเป็นบุตรสาวของนายวิเชียร คำหอมกุล ผู้เอาประกันภัยซึ่งประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต และมีนางบุษกร เจริญเปี่ยม ผู้จัดการ ธนาคารกรุงเทพ สาขาซีคอนสแควร์ ร่วมมอบสินไหมทดแทนและเป็นสักขีพยาน ณ ธนาคารกรุงเทพ สาขาซีคอนสแควร์ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561