วันศุกร์ ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 15:00 น.

ประกัน

BKI มอบสินไหมฯ PA1st VIP กว่า 1 ล้านบาท

วันพฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561, 15.24 น.

BKI มอบสินไหมฯ PA1st VIP กว่า 1 ล้านบาท

 

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนายวิวัฒน์ กาญจนวิจิตร ผู้จัดการสาขานครสวรรค์ เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA1st VIP จำนวน 1,040,000 บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นบาทถ้วน) ให้แก่นายยงยุทธ ทันบำรุง ผู้รับประโยชน์และเป็นสามีของนางสุนีย์ ทันบำรุง ผู้เอาประกันภัยซึ่งประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต โดยมีนายไพฑูรย์ หนูมูล (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการ ธนาคารกรุงเทพ สาขาพยุหะคีรี ร่วมมอบสินไหมทดแทนและเป็นสักขีพยาน ณ ธนาคารกรุงเทพ สาขาพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 14 กันยายน  2561