วันศุกร์ ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562 07:43 น.

ประกัน

กรุงเทพประกันภัยมอบสินไหมประกันภัยอุบัติเหตุ

วันพฤหัสบดี ที่ 08 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561, 17.18 น.

กรุงเทพประกันภัยมอบสินไหมประกันภัยอุบัติเหตุ

 

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนายคนอง รักษาสระน้อย ผู้จัดการสาขาอยุธยา ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล จำนวน 1,240,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ให้แก่นายณัฐพงษ์  เนาว์อยู่คุ้ม และนางสาวจิตราภรณ์ เนาว์อยู่คุ้ม ผู้รับผลประโยชน์ซึ่งเป็นบุตรของนายบุญสร้าง เนาว์อยู่คุ้ม ผู้เอาประกันภัยที่ประสบอุบัติเหตุไฟฟ้าดูดเป็นเหตุทำให้เสียชีวิต โดยมีนางวันทิพย์ พึ่งเพียร ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาอ่างทองร่วมมอบสินไหมทดแทนและเป็นสักขีพยาน ณ ธนาคารกรุงเทพ สาขาอ่างทอง จังหวัดอ่างทองเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561