วันเสาร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 02:02 น.

ประกัน

สุขภาพหนึ่งเดียว

วันพฤหัสบดี ที่ 06 ธันวาคม พ.ศ. 2561, 15.23 น.

สุขภาพหนึ่งเดียว

 

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดโครงการอบรมแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว (One health) “ชุมชนรุ่นใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ปลอดพิษสุนัขบ้า ปราศจากเชื้อค้างคาว”  โดยมีนายดำเกิง เสือคำราม ผู้จัดการภาค เป็นผู้แทนบริษัทฯ ร่วมเปิดโครงการ เพื่อให้ความรู้ และเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรกลุ่มอาสามัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)  ในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรี