วันพุธ ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562 10:19 น.

ประกัน

เอฟดับบลิวดีขึ้นรับโล่ห์

วันพุธ ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561, 13.57 น.

เอฟดับบลิวดีขึ้นรับโล่ห์

 

นายวีรภัทร สภากาญจน์ ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2561 จากพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ