วันอาทิตย์ ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2562 03:19 น.

ประกัน

‘ก้าว’ เพื่อการแพทย์

วันพุธ ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562, 13.26 น.

‘ก้าว’ เพื่อการแพทย์

 

นายนิติพงษ์ ปรัชญานิมิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Actuary บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ ร่วมมอบเงินสมทบโครงการ “ก้าว” ในการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 1,555,555 บาท จากกิจกรรมวิ่งการกุศล Nitade Fund Run 2019 “ก้าบคนละก้าบ ทุกก้าบเราช่วยก้าว” ณ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย