วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562 16:48 น.

ประกัน

FWD & TMB ผนึกกำลังจัดงานสัมนาเคล็ดลับการจัดการมรดกและภาษี

วันพฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562, 16.16 น.

FWD & TMB ผนึกกำลังจัดงานสัมนาเคล็ดลับการจัดการมรดกและภาษี

 

นางสาวสุวิมล ตั้งนิสัยตรง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานประกันชีวิตผ่านธนาคาร บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และ นายยืนยง ทรงศิริเดช หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริการ ลูกค้าธนบดีธนกิจ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจากทั้ง 2 บริษัทฯ ร่วมเปิดงานสัมนา Investment Talk with Associated Partner(s) ภายในงานได้รับเกียรติจาก อาจารย์ทวีวัฒน์ กีรติวานิชย์ นิติกรชำนาญการพิเศษ กรมสรรพกรที่มาแนะนำ เคล็ดลับการจัดการมรดกและภาษี พร้อมแนะนำแบบประกัน TMB Wealthy Link ให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ