วันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562 06:30 น.

ประกัน

วิริยะร่วมสนับสนุน โครงการ "Friends for life"

วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562, 12.09 น.

วิริยะร่วมสนับสนุน โครงการ "Friends for life"

 

นายปลิว มังกรกนก ประธานกรรมการ พร้อมคณะผู้บริหาร กลุ่มธนาคารทิสโก้ และนายอมร ทองธิว กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นเกียรติถ่ายภาพในโอกาสที่บริษัทวิริยะประกันภัย ให้การสนับสนุน โครงการ "Friends for life” เพื่อระดมทุนซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลขนาดใหญ่ของรัฐ สามารถรองรับคนไข้จากทั่วประเทศที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประชากรไทย เป็นจำนวน 5 แห่ง คือ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลราชวิถี และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ