วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 16:46 น.

ประกัน

ไทยประกันปลื้มอันดับเครดิตเพิ่ม

วันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560, 20.37 น.

ไทยประกันปลื้มอันดับเครดิตเพิ่ม

 

ฟิทช์ เรทติ้งส์ประกาศความแข็งแกร่งทางการเงินของไทยประกันชีวิตที่ระดับ AAA(tha) แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ ชี้มาจากเสถียรภาพเงินกองทุนสูงถึง 313%เบี้ยประกันรับเติบโตต่อเนื่อง ผนวกนโยบายลงทุนที่มีประสิทธิภาพ

  

นางวรางค์ ไชยวรรณ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สถาบันจัดอันดับเครดิตทางการเงินระดับโลกฟิทช์ เรทติ้งส์ (Fitch Ratings) ได้ประกาศคงอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทฯ โดยอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินสากล (International Insurer Financial Strength (IFS)) อยู่ที่ระดับ BBB+ และอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินภายในประเทศ (National Insurer Financial Strength) อยู่ที่ระดับ AAA(tha) แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

  

ทั้งนี้ ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประเมินว่า ไทยประกันชีวิตมีโครงสร้างเงินกองทุนที่แข็งแรง สะท้อนจากสัดส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย (Risk-Based Capital - RBC) ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2559 อยู่ที่ 313%ซึ่งอยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำหนดไว้ที่ 140%ขณะที่ผลประเมินระดับความแข็งแกร่งในด้านเงินกองทุนตามประมาณการตามแบบจำลองของ Prism Factor-Based Capital Model (Prism FBM) อยู่ในระดับ "แข็งแกร่งมาก" (Very Strong)

  

เช่นเดียวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่มีอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันรับรวมอย่างต่อเนื่อง และมีผลตอบแทนการลงทุนที่สม่ำเสมอ โดยไทยประกันชีวิตยังคงรักษาฐานการเป็นบริษัทประกันชีวิตขนาดใหญ่ระดับต้นๆ ของประเทศในด้านเบี้ยประกันรับรวม มีส่วนแบ่งการตลาดที่ 14.1%ซึ่งฐานทางการตลาดที่แข็งแกร่งนี้ ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการวางตำแหน่งทางการตลาดที่ชัดเจน จากการมุ่งเน้นการขยายตลาดผ่านช่องทางตัวแทนเป็นหลัก รวมถึงการมีเครือข่ายธุรกิจมาอย่างยาวนานกว่า 75ปีอันเป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นให้แก่ผู้เอาประกันได้เป็นอย่างดี

  

ขณะเดียวกัน ฟิทช์ฯ เชื่อมั่นว่า การมีพันธมิตรที่มีศักยภาพ คือ บริษัท เมจิ ยาซึดะ ไลฟ์ อินชัวรันส์ จำกัด บริษัทประกันชีวิตยักษ์ใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น จะสามารถให้การสนับสนุนด้านเทคนิคและการดำเนินงานทั้งด้านการบริหารความเสี่ยง การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันด้านการขายและผลิตภัณฑ์ รวมถึงการขยายฐานลูกค้าชาวญี่ปุ่นในไทย เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่การแข่งขันในระดับสากลได้อย่างแข็งแกร่งอีกด้วย

  

นางวรางค์กล่าวว่า ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการพิจารณาอันดับเครดิตของฟิชท์ฯมาจากนโยบายการลงทุนที่รอบคอบและระมัดระวังของบริษัทฯเน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องและมีความเสี่ยงต่ำโดยการลงทุนส่วนใหญ่เป็นตราสารหนี้เงินสด และเงินฝาก คิดเป็นสัดส่วน 82% ของสินทรัพย์การลงทุนรวม และลงทุนในตราสารทุนในสัดส่วนไม่เกิน 10% ของสินทรัพย์การลงทุนรวม ส่งผลให้ระดับเงินกองทุนเมื่อเทียบกับความเสี่ยงอยู่ในระดับที่น่าพอใจ

 

"บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อความมั่นคงทางการเงิน เพื่อสร้างความไว้วางใจแก่ผู้เอาประกัน รวมถึงสร้างอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งขยายตลาดผ่านตัวแทนเป็นช่องทางหลัก ควบคู่กับการขยายตลาดผ่านช่องทางการขายใหม่ๆ อาทิ Bancassurance Direct Sale หรือ Online การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ รวมถึงพัฒนานวัตกรรมด้านสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา