วันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 23:55 น.

ประกัน

กรุงไทย-แอกซ่าสุดปลื้ม โชว์เบี้ยรวม 55.8 พันล้าน

วันพุธ ที่ 01 มีนาคม พ.ศ. 2560, 10.33 น.

กรุงไทย-แอกซ่าสุดปลื้ม
โชว์เบี้ยรวม 55.8 พันล้าน

           

กรุงไทย-แอกซ่า แถลงผลงาน โชว์เบี้ยรับประกันรวม 55.8 พันล้านบาท-เบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่ จำนวน 14.9 พันล้านบาท ขณะที่การลงทุน มียอดการลงทุนรวมที่ 192.7 พันล้านบาท โดยมีอัตราส่วนการลงทุนในหุ้นทุน ร้อยละ 6 พันธบัตร ร้อยละ 85 กองทุนอสังหาริมทรัพย์ ร้อยละ 4 ตราสารการเงินระยะสั้น ร้อยละ 1 และการลงทุนด้านอื่นๆ อีกร้อยละ 4  ซึ่งการลงทุนเหล่านี้ ได้ผลตอบแทนที่สอดคล้องกับการประมาณการของบริษัทฯ ในช่วงเวลาที่ดอกเบี้ยต่ำ และมีความท้าทายตลอดปีที่ผ่านมา
            

มร.เดวิด โครูนิช ประธานกรรมการบริหาร บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต กล่าวว่า ในปีนี้ บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ที่จะมอบอำนาจให้ผู้อื่นเลือกรูปแบบชีวิตที่ตนเองปรารถนา พร้อมการมีลูกค้าเป็นศูนย์กลางในทุกๆ ด้านของการทำงาน ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้วางแผนกลยุทธ์ "การมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง" ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงดูแลลูกค้าแต่ละกลุ่มอย่างเข้าถึง และการบริหารแคมเปญที่จะนำไปสู่ความสามารถในการเพิ่มผลกำไร และเพิ่มระดับความพึงพอใจของลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เปิดตัวค่านิยมองค์กรใหม่ 4 ข้อ ได้แก่ "ลูกค้ามาที่หนึ่ง" "ยึดมั่นความถูกต้อง" "กล้าคิดกล้าทำ" และ "หัวใจเดียวกัน" ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม ความเสมอภาคเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และความไว้วางใจขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะให้ความสำคัญต่อธุรกิจการให้ความคุ้มครองและสุขภาพ และมีการขยายและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังได้เปลี่ยนแปลงและพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานและการสื่อสารให้มีความเป็นดิจิทัลมากยิ่งขึ้นด้วย เรามั่นใจว่านวัตกรรมและความทันสมัยจะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจในทุกๆ ด้าน ไม่เพียงเฉพาะการเปลี่ยนแปลงด้านงานพัฒนาผลิตภัณฑ์"

            

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะรักษาความสามารถในการแข่งขัน และความเป็นผู้นำทางธุรกิจ ด้วยการทำงานเชิงรุกและดูแนวโน้มความต้องการของลูกค้า ผ่านงานด้านการเปลี่ยนแปลง (Transformation) และการทำงานแบบอะไจล์ (Agile Methodologies) เราเชื่อมั่นว่าคุณภาพของทรัพยากรบุคคลที่เรามี เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จ และกำลังสำคัญที่ทำให้เราได้เปรียบในการแข่งขัน ล่าสุด กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ได้แต่งตั้งให้ คุณภฤตยา สัจจศิลา ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบริหารงานลูกค้า รับผิดชอบการบริหารงานลูกค้า เพื่อขับเคลื่อนให้องค์กรสามารถสร้าง และเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจและจะดูแลหน่วยงานหลัก 3 หน่วยงานได้แก่ การบริหารมูลค่า และประสบการณ์ลูกค้ากลยุทธ์ด้านการตลาดเชิงดิจิทัล และงานสื่อสารการตลาด และภาพลักษณ์องค์กร และเป็นหนึ่งในสมาชิกคณะกรรมการบริหารระดับสูงของบริษัทฯ

        

ขณะที่คุณปรมาศิริ มโนลม้าย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขาย กล่าวว่า ในปี 2559 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านธนาคารจำนวน 6.4 พันล้านบาท ผ่านช่องทางตัวแทน 6.1 พันล้านบาท และช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านธุรกิจองค์กร 227 ล้านบาท ในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เริ่มการแนะนำและขายผลิตภัณฑ์บางตัวผ่านช่องทางออนไลน์ โดยเลือกกลุ่มสินค้าที่เข้าใจง่าย และให้ความสะดวกแก่ลูกค้า เช่น ไอเจน (iGen) ไอไฟน์ (iFine) และ ไอโปรเทคเอส (iProtect S) ในปีนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ ความคุ้มครอง และผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น

       

นอกจากนี้ เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้แนะนำผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพตัวใหม่ออกสู่ตลาด ภายใต้ชื่อ "ไอเฮลท์ตี้" และล่าสุดได้นำเสนอ "ไออินเวสท์" ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน สำหรับลูกค้าที่มองหาแบบประกันชีวิตที่ตอบโจทย์ทางด้านการสร้างความมั่งคั่งในอนาคต และให้ความคุ้มครองที่คุ้มค่า นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมองเห็นโอกาสที่จะขยายผลิตภัณฑ์ไปยังตลาดลูกค้าเฉพาะกลุ่ม และมีแผนที่จะออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเจาะตลาดในปีนี้อีกด้วย
           

สำหรับการพัฒนาบุคลากรฝ่ายจัดจำหน่ายนั้น ยังคงเป็นกลยุทธ์สำคัญที่จะทำให้บริษัทฯ ก้าวสู่ความสำเร็จ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายจัดจำหน่ายดังนี้

 

ดร. อุกฤษฎ์ ศรีดโรมนต์ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายตัวแทน (CAO) คุณพรศักดิ์สุวรรณทรรภดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาฝ่ายจัดจำหน่าย (CDTO) คุณพรศักดิ์เป็นผู้มากประสบการณ์และมีความเข้าใจงานของฝ่ายขายซึ่งจะสามารถนำประสบการณ์และความรู้ที่มี มาใช้ในการพัฒนาฝ่ายขายทุกช่องทางให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
             
            

ขณะที่คุณภฤตยา สัจจศิลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบริหารงานลูกค้า กล่าวว่า กลุ่มแอกซ่า ได้รับการประกาศให้เป็น "แบรนด์ประกันที่มีมูลค่าสูงสุด อันดับ 1 ของโลกต่อเนื่อง 8 ปีซ้อน" และติดอันดับ Top3 แบรนด์ที่ให้บริการทางการเงินที่ดีที่สุด ด้านการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า หรือNet Promoter Score (NPS) กรุงไทย-แอกซ่า ได้รับการจัดอันดับให้เป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการจัดอันดับให้ เป็นบริษัทอันดับ 1  ในเอเชีย และอันดับที่ 2 ของโลก ด้านความรับผิดชอบขององค์กร โดยกลุ่มแอกซ่า จากการประเมินโดยการใช้ดัชนีชี้วัดความยั่งยืนด้านความรับผิดชอบขององค์กร ของดาวน์โจนส์ ซึ่งให้ความสำคัญกับการสร้างคุณค่าแบบยั่งยืน ความสำเร็จเหล่านี้ สร้างความโดนเด่นให้กรุงไทย-แอกซ่า ด้านการสนับสนุนมนุษยชาติ สังคม และความยั่งยืนของชุมชนในภาพรวม มิใช่เพียงมุ่งเน้นประโยชน์และผลกำไรเป็นพื้นฐาน