วันอังคาร ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561 15:43 น.

ประกัน

BKIโชว์ฟันกำไรกว่า550ล้าน

วันพุธ ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560, 16.22 น.

BKIโชว์ฟันกำไรกว่า550ล้าน

 

นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI เผยถึงผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1ของปี 2560 (ม.ค. - มี.ค.) มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 4,208.7ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4กำไรสุทธิจากการรับประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแล้ว 286.9ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.9รายได้สุทธิจากการลงทุน 346.7ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.1กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 633.6ล้านบาท และเมื่อหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้แล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 550.3ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 5.17บาท

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดที่ 1 (ม.ค. - มี.ค.) ของปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท

หน้าแรก » ประกัน