วันจันทร์ ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561 08:31 น.

ประกัน

ยอดสมัครสอบตัวแทนเพิ่มขึ้น2.58%

วันพุธ ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560, 17.40 น.

ยอดสมัครสอบตัวแทนเพิ่มขึ้น2.58%

 

  สมาคมประกันชีวิตไทยเผยเดือนเมษายนมีผู้สมัครสอบทั่วประเทศ 14,180 คน เพิ่มขึ้นจากในระยะเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.58

นายพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า การสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตที่สอบผ่านสมาคมประกันชีวิตไทยในเดือนเมษายนปี 2560 มีผู้สมัครสอบทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 14,180 คน เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีผู้สมัครสอบ 13,824 คน จำนวน 356 คน หรือร้อยละ 2.58 ในจำนวนของผู้สมัครสอบดังกล่าวมีผู้เข้าสอบ 9,579 คน และสอบผ่าน 3,743 คน หรือร้อยละ 39.07 ของผู้เข้าสอบ เดือนเมษายนปี 2560 มีผู้สมัครสอบทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 14,180 คน โดยแยกเป็นสมัครสอบในเขต กทม.(ส่วนกลาง) จำนวน 4,924 คน หรือร้อยละ 34.72 ของผู้สมัครสอบทั่วประเทศ ในจำนวนนี้มีผู้เข้าสอบ 4,196 คน และสอบผ่าน 1,783 หรือร้อยละ 42.49 ของผู้เข้าสอบ สำหรับการสมัครสอบในต่างจังหวัดมีทั้งสิ้น 9,256 คน หรือร้อยละ 65.28 ของผู้สมัครสอบทั่วประเทศ ในจำนวนนี้มีผู้เข้าสอบ 5,383 คน และสอบผ่าน 1,960 คนหรือร้อยละ 36.41 ของผู้เข้าสอบ การสมัครสอบในเขตต่างจังหวัดมีจำนวนสูงกว่าการสมัครสอบในเขตกทม.แต่เปอร์เซนต์การสอบผ่านในเขตกทม.สูงกว่าในเขตต่างจังหวัด

 

ทั้งนี้กรุงเทพมหานคร ยังคงเป็นจังหวัดที่มีผู้สมัครสอบสูงสุด โดยในเดือนเมษายนมีผู้สมัคร 4,924 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 34.72 ของผู้สมัครสอบทั่วประเทศ รองลงมาคือจังหวัดขอนแก่น มีผู้สมัคร 1,333 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 9.40 ของผู้สมัครสอบทั่วประเทศ