วันอังคาร ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 08:55 น.

ประกัน

ฟิลลิปไลฟ์ผุดประกัน3คุ้ม

วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560, 11.19 น.

ฟิลลิปไลฟ์ผุดประกัน3คุ้ม

               

นายชวลิต ทองรมย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส-ฝ่ายขาย และ CAO บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เผยบริษัทฯ ได้ออกแบบประกันใหม่ “พรีเมี่ยม รีเทิร์น 25/15” (Premium Return 25/15)ระยะเวลาความคุ้มครอง 25 ปี  ชำระเบี้ยประกันภัย  15 ปี พร้อมรับเงินคืนเมื่อครบสัญญา ด้วยแผนการออมเงิน ที่ให้ถึง 3 คุ้ม โดยคุ้มครองแรก กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาเอาประกันภัย  รับความคุ้มครองสูงสุดถึง  150 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือมูลค่าเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย หรือเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด

 

คุ้มครองที่สองคุ้มค่า ด้วยผลตอบแทนรวมตลอดสัญญา 110 % ของเบี้ยประกันภัยรายปีที่ชำระมาแล้วทั้งหมด  และ สามารถนำเบี้ยประกันภัย ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากรสูงสุดปีละ 100,000 บาท และคถ้มครองสุดท้ายคุ้มทุน เอาใจลูกค้าเน้นรับผลตอบแทนและทุนประกันคืนในระยะเวลาที่แน่นอนและรวดเร็ว เริ่มรับประกันตั้งแต่อายุ 1วัน- 65 ปี ทุนประกันภัยเริ่มต้น 200,000 บาท

               

บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนารูปแบบประกันชีวิตให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าที่มีไลฟ์สไตล์หลากหลาย ในทุกช่วงวัย และทุกอาชีพ เพื่อการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายขึ้น แบบประกันชีวิต พรีเมี่ยมรีเทิร์น 25/15 เป็นอีกหนึ่งความใส่ใจที่บริษัทฯ ได้พัฒนาขึ้นจากการสำรวจตลาดและความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน ที่ต้องการทำประกัน ในรูปแบบชำระเบี้ยที่เหมาะสม แต่ให้ความคุ้มครองในระยะยาว รับผลประโยชน์และเงินคืนอย่างแน่นอน อีกทั้ง สามารถนำเบี้ยประกันชีวิตไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี ทั้งนี้ ยังถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่เป็นนักธุรกิจ เจ้าของกิจการ หรือผู้ประกอบการรายย่อย ที่มองหาแบบประกันให้ความคุ้มครองชีวิตควบคู่ไปกับการคุ้มครองธุรกิจ ด้วยอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจนั้นๆ ช่วยให้วางแผนการออมเงินและค่าใช้จ่ายได้แน่นอน ผู้เอาประกันยังสามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติม ต่างๆ ทั้งประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ เพื่อสร้างความมั่นคงให้ชีวิตตนเองและครอบครัวในอนาคตได้อีกด้วย