วันพุธ ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 13:41 น.

ประกัน

ไทยไลฟ์ผุดศูนย์บริการเซ็นทรัลขอนแก่น

วันอังคาร ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560, 11.52 น.

ไทยไลฟ์ผุดศูนย์บริการเซ็นทรัลขอนแก่น

 

ไทยประกันเปิดศูนย์บริการลูกค้า สาขาเซ็นทรัล ขอนแก่น รองรับไลฟ์สไตล์ลูกค้าในปัจจุบัน ชี้เป็นพื้นที่มีศักยภาพ พร้อมให้บริการธุรกรรมด้านประกันชีวิตครบวงจร ตั้งแต่ 1 กันยายนเป็นต้นไป ส่งผลมีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศกว่า 300 แห่ง

                

นายทำนุ บุญประกอบ Managing Executive Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เตรียมเปิดศูนย์บริการลูกค้า (Customer Service Center : CSC) สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ซึ่งตั้งอยู่ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น โดยจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป เพื่อรองรับการให้บริการผู้เอาประกันภายในศูนย์การค้า ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง

 

การเปิด CSC ภายในศูนย์การค้า เป็นการดำเนินการตามนโยบายยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง  (Customer Centric) เพื่ออำนวยความสะดวก และให้บริการแก่ผู้เอาประกัน ที่ปัจจุบันมีไลฟ์สไตล์นิยมทำธุรกรรมต่างๆ ภายในศูนย์การค้า โดยให้บริการธุรกรรมด้านประกันชีวิตแบบครบวงจร หรือ One Stop Service เช่น การรับชำระเบี้ยประกัน รับเงินผลประโยชน์ การแลกรับสิทธิ์จากคะแนนจากไทยไลฟ์การ์ดผ่านตู้ Lifestyle Kiosk นอกจากนี้ยังเปิดให้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส พร้อมบริการเครื่องดื่มและ Wi-Fi ฟรี สำหรับประชาชนทั่วไป เพื่อผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยจากการช้อปปิ้งอีกด้วย

 

ขณะเดียวกันวันที่ 1 กันยายน บริษัทฯ จะปิด CSC 2 แห่ง คือ สาขาบิ๊กซี กระบี่ และสาขาบิ๊กซี อยุธยา ในส่วนของกระบี่ บริษัทฯ จะโอนย้ายการทำงานไปยังสาขากระบี่ซึ่งเปิดให้บริการตามปกติ และพระนครศรีอยุธยา บริษัทฯ ได้ดำเนินการโอนย้ายการทำงานไปยังสาขาอยุธยา โดยผู้เอาประกันสามารถเลือกใช้บริการทำธุรกรรมที่สาขาใกล้บ้านซึ่งมีอยู่ถึง 2 สาขา คือสาขาอยุธยา และสาขาอยุธยา 2

 

“การเปิด CSC เปิดขึ้นเพื่อรองรับการให้บริการผู้เอาประกันภายในศูนย์การค้า การเปิดเพิ่มหรือปิด CSC ในแต่ละพื้นที่ บริษัทก็จะพิจารณาจากปัจจัยตามสภาพแวดล้อมคล้ายกับสาขาทั่วไป และพิจารณาจากลักษณะของศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ตลอดจนจำนวนตัวแทนที่ให้บริการในพื้นที่นั้นๆ ด้วย ถ้าหากพื้นที่นั้นมีตัวแทนให้บริการลูกค้าได้เหมาะสมดีแล้ว บริษัทก็อาจปิดศูนย์บริการลูกค้าในพื้นที่ดังกล่าว” นายทำนุกล่าว

 

สำหรับการเปิดสาขาในปี 2560 บริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายเปิดเพิ่ม เนื่องจากการเปิดสาขาหรือการปิดสาขา ต้องพิจารณาจากปัจจัยสำคัญหลายอย่าง ตามความเหมาะสมและจำเป็น อาทิ จำนวนฝ่ายขาย จำนวนผู้เอาประกันและผู้ใช้บริการที่สาขา เบี้ยประกันรับ ค่าใช้จ่าย เป็นต้น ซึ่งในแต่ละพื้นที่ ก็จะมีความแตกต่างกันไป โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการขยายตัวสูง หรือสาขาเดิมรองรับไม่เพียงพอ จำเป็นต้องเปิดสาขาเพิ่ม

 

ในมุมกลับกันถ้าสาขาใดมีผู้เอาประกันใช้บริการลดลง เนื่องจากมีช่องทางการชำระเบี้ยประกันที่สะดวกอยู่แล้ว โดยบริษัทฯ ได้พัฒนาบริการไทยประกันชีวิตอีซี่เพย์ ช่องทางการชำระเบี้ยประกันกว่า 10 ช่องทาง อาทิ ชำระผ่านตัวแทน ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ชำระผ่านที่ทำการไปรษณีย์ เป็นต้น ซึ่งสามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้เอาประกันได้เป็นอย่างดี ประกอบกับในช่วงที่ผ่านมา บริษัทฯ เปิดสาขาค่อนข้างมาก ซึ่งครอบคลุมการบริการของผู้เอาประกันทั่วประเทศอยู่แล้ว โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีสาขาและศูนย์บริการลูกค้ารวม 318 แห่ง แบ่งเป็นสาขา 280 แห่ง และศูนย์บริการลูกค้า 38 แห่ง