วันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 23:55 น.

ประกัน

TQM จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

วันพุธ ที่ 06 กันยายน พ.ศ. 2560, 14.08 น.

 

TQM จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

 

 

 

 

ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดกิจกรรม "โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน" เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ประธาน และคุณนภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด นำคณะผู้บริหารและพนักงาน ส่งมอบดอกดารารัตน์ให้แก่ตัวแทนสำนักพระราชวัง พร้อมร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานร่วมกับประชาชนทั่วไป