วันอังคาร ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 14:40 น.

ประกัน

แอกซ่าฯพลิกฟื้นผืนป่าด้วยต้นไม้ของพ่อ

วันอังคาร ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560, 10.11 น.

แอกซ่าฯพลิกฟื้นผืนป่าด้วยต้นไม้ของพ่อ

 

 

 

 

 

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เดินหน้าทำความดี จัดโครงการ “พลิกฟื้นผืนป่าด้วยต้นไม้ของพ่อ” พร้อมน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นำโดยมร. เดวิด โครูนิช ประธานกรรมการบริหาร คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสา และชาวบ้านในชุมชนกว่า 100 คน ร่วมปลูกต้นราชพฤกษ์ ไม้ดอกประจำชาติไทย ณ พื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ. จันทบุรี เพื่อมุ่งหวังที่จะสร้างผืนป่าด้วยต้นราชพฤกษ์ และกลายเป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวในอนาคต ของจังหวัดจันทบุรีที่กรุงไทย-แอกซ่า เรามอบโอกาสเพื่อให้ทุกคนมีความสุข และมีชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมสานต่อ และเจริญรอยตามคำสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช