วันอาทิตย์ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2561 17:25 น.

ประกัน

ไทยประกันน้อมรำลึก สวน"หยาดเหงื่อพระราชา"

วันพฤหัสบดี ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560, 13.55 น.

ไทยประกันน้อมรำลึก สวน"หยาดเหงื่อพระราชา"

 


            
ในสวนหยาดเหงื่อพระราชา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดยนางสาวภาสินี ปรีชาธนาพล ผู้อำนวยการฝ่าย กลุ่มองค์กรสัมพันธ์ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาของบริษัทฯ จำนวน 50 คน ร่วมกิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง ในโครงการ “หยาดเหงื่อพระราชา” พื้นที่กลางเมืองที่เนรมิตให้เป็นสวนดอกดาวเรืองรูปหยาดเหงื่อของพระราชา ด้วยหวังว่าพระองค์จะได้ทอดพระเนตรสวนแห่งความจงรักภักดีจากบนสรวงสวรรค์ 
 

            
 
โครงการ “หยาดเหงื่อพระราชา” ดำเนินการโดยมูลนิธิพงศ์ศักดิ์ วิทยากร จัดแสดงกิจกรรมที่บอกเล่าถึงพระราชกรณียกิจ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเสียสละหยาดเหงื่อเพื่อคนไทยมาตลอดระยะเวลา 70 ปีแห่งการครองราชย์ อาทิ แปลงนาข้าว การปรับปรุงคุณภาพน้ำ (กังหันชัยพัฒนา) บ่อเลี้ยงปลานิล ทุ่งปอเทือง เป็นต้น โดยเปิดพื้นที่ให้ประชาชนทั่วไปเข้าเยี่ยมชมและร่วมกันปลูกดอกดาวเรืองโดยไม่เสียใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ณ สวนหยาดเหงื่อพระราชา บริเวณริมถนนรัชดาภิเษก ซอย 8
       
 
 
 
 
 
ไทยประกันชีวิตมุ่งสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของบริษัทฯ มีจิตอาสา พร้อมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดี และถวายความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9