วันเสาร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 02:05 น.

ประกัน

แอกซ่าฯเปิดตัว “ไอเวลท์ตี้”

วันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, 11.15 น.

แอกซ่าฯเปิดตัว “ไอเวลท์ตี้” 

   
 
มร.เดวิด โครูนิช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ออกแบบประกันชีวิตควบการลงทุน ชำระเบี้ยรายงวด “ไอเวลท์ตี้” ซึ่งเป็นเครื่องมือ หรือผลิตภัณฑ์ทางการออม และการลงทุน ที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่กำลังมองหาแบบประกันชีวิตที่เพิ่มมูลค่าทางการเงินของสินทรัพย์ในการลงทุนในรูปแบบการประกันชีวิต พร้อมการปกป้องอย่างมั่นคง และสามารถส่งต่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่น
 
 
“ไอเวลท์ตี้” เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิตพัฒนาขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ให้ความสำคัญกับการบริหารความมั่งคั่ง ที่มาพร้อมกับการสะสมทรัพย์สิน และส่งต่อมรดกนี้ ไปยังครอบครัวและบุคคลอันเป็นที่รัก ทางบริษัทฯ ได้คัดเลือกและนำกองทุนที่ผ่านการคัดสรรแล้ว มานำเสนอเป็นทางเลือก ครอบคลุมทั้งการลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน และสินทรัพย์ทางเลือกต่างๆ
 
 
 
 
“ไอเวลท์ตี้” คุ้มครอง ปกป้อง สะสมทรัพย์อย่างมั่นคง ภายในกรมธรรม์เดียว ลงทุนง่าย สามารถเลือกรอบระยะเวลาการชำระเบี้ยได้ตามต้องการ ทั้งในส่วนของการลงทุนและคุ้มครอง เป็นการกระจายความเสี่ยงสำหรับการลงทุนด้วยการลงทุนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
 
 
นอกจากนี้ ยังมีความยืดหยุ่น สามารถปรับสัดส่วนการลงทุนและความคุ้มครองได้ตามต้องการ สามารถเลือกสัดส่วนของเบี้ยประกันภัยในการลงทุนและความคุ้มครองได้ เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนและคุ้มครองตามที่ต้องการผลตอบแทนที่มากกว่า รับโบนัสสำหรับการถือกรมธรรม์ตั้งแต่ปีที่ 6 เป็นต้นไป 0.2% ของมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเฉลี่ย 12 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่สิ้นปีที่ 6 เป็นต้นไปทุกปีหากไม่มีการถอนเงินและหยุดชำระเบี้ยในปีนั้นๆ เหนือกว่าด้วยความคุ้มครอง เพื่อปกป้องความมั่งคั่ง รับผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตสูงถึง 120% ของมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือ 120% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย แล้วแต่จำนวนใดที่มากกว่า
 
 
พร้อมสะสมความมั่งคั่ง เพิ่มมูลค่าทางการเงิน สามารถเลือกออมเพิ่มในส่วนของการลงทุน ด้วยเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป เพื่อโอกาสในการเพิ่มมูลค่าทางการเงิน พร้อมบริหารโดยผู้เชี่ยวชาญและเข้าถึงกองทุนรวมระดับชั้นนำ กองทุนรวมถูกคัดสรรมาอย่างดี และบริหารโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการกองทุนรวม เป็นกองมรดกที่ล้ำค่าและสามารถลดหย่อนภาษีได้ ระบุตัวผู้รับผลประโยชน์ได้ชัดเจน และสามารถนำค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ไปหักลดหย่อนภาษีได้ (ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร)
 
 
สำหรับลูกค้าที่สนใจแบบประกันชีวิตควบการลงทุน ที่สามารถเลือกรอบระยะเวลาการชำระเบี้ยได้ตามต้องการ “กรุงไทย-แอกซ่า ไอเวลท์ตี้” สามารถติดต่อตัวแทนของ กรุงไทย-แอกซ่า หรือที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1159 หรือ www.krungthai-axa.co.th