วันเสาร์ ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561 18:14 น.

ประกัน

ไทยประกันชีวิตเสริมสิริมงคลจัดพิธีทำบุญเปิดสาขาบางนา

วันศุกร์ ที่ 01 ธันวาคม พ.ศ. 2560, 16.13 น.

ไทยประกันชีวิตเสริมสิริมงคล

จัดพิธีทำบุญเปิดสาขาบางนา

 

 

 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีทำบุญเปิดอาคารสำนักงานบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขาบางนา โดยมีนายวานิช ไชยวรรณ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง เฝ้ารับเสด็จ

 

 

อาคารสำนักงานไทยประกันชีวิต สาขาบางนา ตั้งอยู่บนถนนบางนา-ตราด เป็นอาคารสูง 26 ชั้น พื้นที่ใช้สอยรวม 33,270 ตารางเมตร ภายในมีการจัดสรรพื้นที่สำหรับให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เอาประกันและบุคลากรฝ่ายขายอย่างครบครัน อาทิ ห้องประชุมสัมมนา ห้องรับรอง ห้องนิทรรศการ ห้องทำงานฝ่ายขาย ฯลฯ โดยผู้เอาประกันสามารถติดต่อทำธุรกรรมหรือใช้บริการต่างๆ ได้ที่ชั้น 12

 

 

ไทยประกันชีวิตมุ่งให้บริการสู่ความเป็นเลิศ ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการด้านต่างๆ รวมถึงขยายพื้นที่ให้บริการ ด้วยการเปิดอาคารสำนักงาน และศูนย์บริการลูกค้า หรือ Customer Service Center (CSC) ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เอาประกัน พร้อมรองรับการขยายตลาดและการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต