วันพฤหัสบดี ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562 07:47 น.

ต่างประเทศ

แผ่นดินไหวที่พม่า 6.0 ริกเตอร์

วันศุกร์ ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561, 05.25 น.

แผ่นดินไหวที่พม่า 6.0 ริกเตอร์

 

รายงานจากสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา เกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศพม่า วันที่ 12 มกราคม  2561 เมื่อเวลา 01:26 น. ขนาดแรงสั่นสะเทือน 5.9 ริกเตอร์ ละติจูด 18.39 ลองจิจูด 96.06  ระดับความลึกจากผิวดิน 10  กิโลเมตร จากเหตุดังกล่าว  แรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้ถึงหลายจังหวัดทางภาคเหนือ เชียงใหม่ ลำพูน  แม่ฮ่องสอน โดยประชาชนรับรู้ได้จากเเรงสั่นไหวเเละข้าวของเครื่องใช้เกิดการสั่นไหว

หน้าแรก » ต่างประเทศ