วันอังคาร ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 13:00 น.

ต่างประเทศ

"ซีอีโอหญิงไทย" ชูไทยผู้นำแห่งการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์

วันพุธ ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561, 15.16 น.

"ซีอีโอหญิงไทย" ชูไทยผู้นำแห่งการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์

 

"ซีอีโอหญิงไทย-ดร.วันดี" โชว์วิสัยทัศน์เวทีนานาชาติ ปลื้มผู้บุกเบิกพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ประสบความสำเร็จ ช่วยผลักดันไทยมีความมั่นคงพลังงาน ช่วยลดสภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน และช่วยจุดประกายให้เกิดการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนอื่นๆเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของโลกในอนาคต

 

 

ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ วันที่ 17 ม.ค. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ บมจ.เอสพีซีจี ได้รับเกียรติจาก Dr.Nawal Al Hosany, Director of Masdar, ร่วมงาน Sustainability Week 2018 และ ได้รับเกียรติเชิญให้เป็นคณะกรรมการตัดสินในรอบ Final List รางวัล The Zayed Future Energy Prize 2018 โดยมี น.ส.วรชา กุญชรยาคง ผู้ช่วยซีอีโอ บมจ.เอสพีซีจี ร่วมคณะฯ ที่เมือง Abu Dhabi, United Arab Emirates

 

 

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ บมจ.เอสพีซีจี กล่าวแสดงวิสัยทัศน์บนเวที Women in Sustainability, Environment and Renewable ภายใต้แนวคิด The Women of Easternisation เกี่ยวกับบทบาทสตรีไทยในการเป็นผู้นำในด้านการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และโอกาสในการพัฒนาศักยภาพสตรีในภูมิภาคตะวันออกและในประเทศไทยการว่า ในฐานะนักธุรกิจสตรีที่บุกเบิกและประสบความสำเร็จในการพัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์มระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แห่งแรกในประเทศไทยและในประชาคมอาเซียน ถือว่าเป็นการนำพลังงานหมุนเวียนมาผลิตไฟฟ้าทำให้เกิดประโยชน์ เป็นการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืน ตลอดจนส่งผลให้เกิดการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนอื่นฯที่เป็นพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่อไปในอนาคต

 

 

"การลดโลกร้อนเป็นเรื่องที่สำคัญที่ผู้นำทุกประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญ โดยประเทศไทยได้มีการกำหนดเป้าหมายการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ชัดเจน โดยโครงการโซลาร์ฟาร์มของเอสพีซีจี 36 โครงการสามารถคำนวณคาร์บอนเครดิต หรือการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 200,000 ตันต่อปี เป็นการช่วยลดสภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน" ซีอีโอเอสพีซีจี กล่าวด้วยความปลื้มใจ

 

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ซีอีโอ บมจ.เอสพีซีจี และ น.ส.วรชา กุญชรยาคง ผู้ช่วยซีอีโอ บมจ.เอสพีซีจี

 

 

พร้อมกันนี้ ดร.วันดี ยังได้กล่าวถึงการสวมชุดผ้าไทยสีเหลืองที่หลายประเทศให้ความสนใจด้วยว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงสนพระทัยและส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และสืบสานผ้าไทยเอาไว้ โดยมุ่งหวังว่า รักษาภูมิปัญญางานผ้าของคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะบนผืนผ้าเพื่ออนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลัง โดยตนในฐานะประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปภัมภ์ มีโครงการรณรงค์ให้สตรีไทยทั่วประเทศแต่งกายด้วยผ้าไทย อันเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม เป็นการตอบแทนคุณแผ่นดิน เป็นการเดินตามรอยพระราชเสาวนีย์ของพระองค์ท่านในการรณรงค์ให้ผ้าไทยคงอยู่ต่อไปตราบนานเท่านาน

 

ทั้งนี้ ปี 2018 ถือเป็นปีที่มีความสำคัญยิ่งกล่าวคือ เป็นปีครบ 10 ปี ของการก่อตั้งรางวัล The Zayed Future Energy Prize เพื่อรำลึกถึง Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan ผู้ก่อตั้งประเทศ United Arab Emirates ผู้เป็นแรงบันดาลใจในการทำทุกสิ่งให้โลกมีสิ่งแวดล้อม สังคม พลังงานที่ดีและยั่งยืนเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษย์โลก โดยการค้นหาผู้สมควรได้รับการยกย่องจากทั่วโลกและมอบรางวัลกว่า 5 ล้านเหรียญสหรัฐในแต่ละปี

 

หน้าแรก » ต่างประเทศ