วันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 14:45 น.

ต่างประเทศ

แผ่นดินไหวที่ Gulf of Alaska 7.8 ริกเตอร์

วันอังคาร ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561, 17.43 น.

แผ่นดินไหวที่ Gulf of Alaska 7.8 ริกเตอร์

 

รายงานจากสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา เกิดแผ่นดินไหวที่ Gulf of Alaska วันที่ 23 มกราคม  2561 เมื่อเวลา 16:31 น. ขนาดแรงสั่นสะเทือน 7.8 ริกเตอร์ ละติจูด 56.05 ลองจิจูด -149.09  ระดับความลึกจากผิวดิน 10  กิโลเมตร