วันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 03:57 น.

ต่างประเทศ

แผ่นดินไหวที่ พม่า 3.8 ริกเตอร์

วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561, 07.19 น.

แผ่นดินไหวที่ พม่า 3.8 ริกเตอร์

 

รายงานจากสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา เกิดแผ่นดินไหวที่ พม่า  วันที่ 13 มีนาคม 2561 เมื่อเวลา 06:33 น. ขนาดแรงสั่นสะเทือน 3.8  ริกเตอร์ ละติจูด 21.38 ลองจิจูด 98.08 ระดับความลึกจากผิวดิน 10  กิโลเมตร

 

Cr. กรมอุตุนิยมวิทยา