วันอังคาร ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562 07:03 น.

ต่างประเทศ

เจ้ายอดศึกยันมุ่งเจรจาสันติภาพกับเมียนมาเลี่ยงปะทะ

วันอาทิตย์ ที่ 05 สิงหาคม พ.ศ. 2561, 13.58 น.

เจ้ายอดศึกยันมุ่งเจรจาสันติภาพกับเมียนมาเลี่ยงปะทะ

 

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2561 สภาเพื่อการกอบกู้แห่งรัฐฉาน และ กองทัพกู้ชาติแห่งรัฐฉาน (RCSS/SSA) ที่มี พล.อ.ยอดศึกเป็นผู้นำ ได้ออกแถลงการณ์ เรื่องผลการประชุมวิสามัญประจำปี 2561 รอบ 6 เดือน โดยในการประชุมดังกล่าว ได้จัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 ณ ฐานที่มั่นใหญ่ ดอยไตแลง ตรงข้าม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีคณะที่ปรึกษา นายทหารชั้นสัญญาบัตร ผู้บังคับหน่วยและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม จำนวน 260 คน

 

สาระสำคัญเกี่ยวกับการประชุมที่มีผลผูกพันกับฝ่ายรัฐบาลเมียนมาคือ ทางสภา ฯ ได้ร่วมกันวิเคราะห์ และประเมินผลดีผลเสีย ของการทำสนธิสัญญาหยุดยิงทั่วประเทศระหว่าง ทหารรัฐบาลเมียนมากับชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่าง ๆ ( NCA ) โดยทาง กองทัพกู้ชาติแห่งรัฐฉาน ได้มีการร่วมลงนามกับรัฐบาลเมียนมา มาเกือบ 3 ปี ซึ่งต้องประสบกับปัญหาขั้นตอนในการสร้างสันติภาพและเกิดการปะทะกันขึ้นระหว่างทหารรัฐบาลเมียนมากับทหารของของทัพกู้ชาติแห่งรัฐฉาน เมื่อกลางเดือนกรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยทางฝ่าย กองทัพกู้ชาติ ฯ จะพยายามใช้วิธีเจรจาทางด้านการเมืองเป็นหลัก เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้กำลังระหว่างกัน

 

นอกจากนั้น ในจุดยืนของการปกครองรัฐฉานในรูปแบบของสหพันธรัฐ และมีการปกครองตนเองโดยมีรัฐบาลกลางคอยกำกับดูแล ทางสภากอบกู้แห่งรัฐฉาน ได้เน้นแนวทางไปทางด้านการสร้างความปรองดองระหว่าง กลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในรัฐฉาน การหาแนวร่วมเป็นพันธมิตรกับทุก ๆ กลุ่ม

 

อย่างไรก็ตาม ปัญหาในด้านยาเสพติดที่ระบาดอย่างหนักในรัฐฉาน ในปัจจุบัน ทางสภากอบกู้แห่งรัฐฉาน จะเน้นไปที่การสร้างคุณภาพที่ดีของชีวิตประชาชนในพื้นที่ และการปราบปรามตัดตอนกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติด ซึ่งถึงแม้จะเป็นเรื่องที่ยากลำบาก แต่ทาง สภา ฯ จะเดินตามแนวทางที่วางไว้แต่ต้นมาโดยตลอด

หน้าแรก » ต่างประเทศ