วันอาทิตย์ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 04:39 น.

ต่างประเทศ

ผลสำรวจบุหรี่ไฟฟ้าสามารถเลิกบุหรี่ได้

วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560, 16.02 น.

ผลสำรวจบุหรี่ไฟฟ้าสามารถเลิกบุหรี่ได้

 

 

ผลสำรวจจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ประเทศอังกฤษ (Action on Smoking and Health: ASH UK) เผยว่า 52% ของผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าทั้งหมด 2. 9 ล้านคนสามารถเลิกบุหรี่ได้อย่างเด็ดขาด และเป็นครั้งแรกที่จำนวนผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าที่เลิกสูบบุหรี่ได้มีจำนวนมากกว่าผู้ใช้ที่ยังสลับกลับไปสูบบุหรี่อยู่

  

แอน แมคนีล ผู้เชี่ยวชาญด้านการเสพติดบุหรี่จากสถาบันคิงส์ คอลเลจ ลอนดอน (King's College London) กล่าวว่าผลวิจัยนับเป็นที่น่าจะประทับใจ และขอเตือนไปยังผู้ที่ใช้อีกประมาณ 1.3 ล้านคนที่ยังสลับกลับสูบบุหรี่อยู่ด้วยว่าควรต้องเลิกสูบอย่างจริงจัง หากต้องการลดอันตรายต่อสุขภาพจากควันบุหรี่

  

ทั้งนี้ ผลวิจัยจากสำนักงานสาธารณสุขอังกฤษในปี 2558 เปิดเผยว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้ามีอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ทั่วไปกว่า ร้อยละ 95 แต่กว่าร้อยละ 26 ของผู้ตอบแบบสอบถาม เชื่อว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายเท่ากับบุหรี่ทั่วไป โดยมีเพียง ร้อยละ 13 ที่เชื่อว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่า