วันศุกร์ ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561 03:47 น.

ต่างประเทศ

แชร์สนั่น!ไทลื้อสิบสองปันนาทำบุญเงินกองเต็มลานวัด

วันศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560, 14.36 น.

แชร์สนั่น!ไทลื้อสิบสองปันนาทำบุญเงินกองเต็มลานวัด

 

เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาที่ผ่านมา ชาวไทลื้อสิบสองปันนา ที่นับถือพระพุทธศาสนา ได้ทำบุญตามประเพณีที่วัดแห่งหนึ่งเป็นจำนวนมาก พร้อมกันนี้ในสังคมออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพบรรยากาศการทำบุญด้วยเงินกองเต็มลานวัด โดยไม่มีใครฉกฉวยเอาเป็นของตัวเองแต่อย่างใด


ชาวไทยลื้อนับถือศาสนาพุทธหินยาน นิกายลังกาวงศ์ วัดเป็นศูนย์กลางของประชาชน ทุกหมู่บ้านจะมีวัดประจำหมู่บ้าน ๆ ละ 1 วัด ใช้เป็นที่ประกอบสังฆกรรม พิธีบวชพระ บวชเณร ในระดับเมืองจะมีวัดหลายวัด มีวัดหนึ่งเป็นวัดหลวง


คนไทลื้อเรียกการทำบุญว่า ทาน แต่ออกเสียงว่า ตาน แต่ละปีจะมีการทำบุญใหญ่ ๆ เช่น ทำบุญวันสงกรานต์ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ ทำบุญเข้าพรรษา ทำบุญออกพรรษา แต่ที่แปลกก็คือคนไทลื้อไม่มีวันมาฆบูชาและวันวิสาขบูชา


นักวิชาการเชื่อว่าพุทธศานาแพร่เข้าไปในสิบสองปันนาเมื่อประมาณ 500 ปีก่อน แพร่จากล้านนา ผ่านเชียงตุงเข้าไป แพร่เข้าไปพร้อมกับอักษรล้านนา ซึ่งชาวไทลื้อใช้ในการจารพระคัมภีร์ใบลาน วรรณกรรมพุทธศาสนาโดยเฉพาะนิทานชาดกจึงเป็นเนื้อหาหลักของวรรณกรรมชนชาติไทลื้อไปด้วย กล่าวได้ว่า พุทธศาสนาก่อบทบาทต่อวิถีชีวิตทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวไทลื้อตลอดมา


แต่พุทธศาสนาที่แพร่เข้าไปก็ไม่ได้ไปลบล้างความเชื่อและประเพณีดั้งเดิมของชาวไทลื้อ ชาวไทลื้อยังมิได้ละทิ้งความเชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับการไหว้ผี การบวงสรวงเสื้อบ้านเสื้อเมือง การบูชาผีเรือนผีตระกูล การบูชาเจ้าแม่โพสพ ที่สำคัญคือความเชื่อเรื่องขวัญ ซึ่งเป็นความเชื่อแต่โบราณของคนไททุกสาขา ชาวไทลื้อทำพิธีสู่ขวัญ เชิญขวัญ เรียกขวัญ ผูกขวัญ เหมือนกับที่ไทยภาคอีสานเรียกว่าพิธีบายศรี และที่เหมือนกันอีกอย่างหนึ่งก็คือ ความเชื่อเหล่านี้ถูกนำไปผสมผสานกับพิธีกรรมทางศาสนา เช่น มีการนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ไปร่วมสวดมนต์ในพิธีกรรมต่าง ๆ เหล่านั้นด้วย

..................

(หมายเหตุ : ข้อมูลจาก http://thai.cri.cn/1/2006/09/13/21@78650.htm)