วันพุธ ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 17:54 น.

ต่างประเทศ

"โควินธ์"ว่าที่ปธน.อินเดียคนใหม่ศรัทธาพุทธศาสนา

วันเสาร์ ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2560, 00.17 น.

"โควินธ์"ว่าที่ปธน.อินเดียคนใหม่ศรัทธาพุทธศาสนา

 

"โควินธ์"ว่าที่ปธน.อินเดียคนใหม่ศรัทธาเลื่อมใสพระพุทธศาสนา เฉกเช่นดร. อัมเบดการ์  เตรียมรับตำแหน่ง 25 ก.ค.นี้ เสริมแกร่ง "โมดี"
 

 

 

เป็นที่แน่นอนแล้วว่า เมื่อนายประนาบ มุกเคอร์จี ประธานาธิบดีประเทศอินเดีย ที่จะพ้นวาระใน 25 ก.ค.ที่จะถึงนี้ ผู้ที่จะเข้ามารับตำแหน่งแทนคือนายราม นาถ โควินธ์ ทนายความวัย 71 ปีที่เป็นผู้สมัครจากพรรครัฐบาล คือพรรคภารติยะ ชนะตะ หรือ BJP ของนายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดี หลังจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกสภาแต่ละรัฐรวมเกือบ 4,900 คนทั่วประเทศลงคะแนนเมื่อวันที่ 17 ก.ค.ที่ผ่านมา


เมื่อผลชัยชนะของนาย ราม นาถ โควินธ์ จะทำให้นายโมดี สามารถกุมอำนาจบริหารได้มั่นคงมากขึ้น และจะทำให้พรรคภารติยะ ชนะตะ ได้รับเสียงสนับสนุนจากวรรณะจัณฑาลมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อพรรคในการเลือกตั้งทั่วไปปี 2562 กลุ่มคนวรรณะจัณฑาลมีอยู่ราว 200 ล้านคนจากประชากรทั้งหมด 1,300 ล้านคน เนื่องจากนายราม นาถ โควินธ์ เป็นคนวรรณะจัณฑาล

 

นอกจากนี้นายราม นาถ โควินธ์ ยังเป็นบุคคลที่ศรัทธาเลื่อมใสพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนา เฉกเช่น ดร. อัมเบดการ์ หรือดร.บาบาสาเหบ พิมเรา รามจิ อัมเบดการ์(Dr. Babasaheb Bhimrao Ramji Ambedkar) ที่เกิดในวรรณะศูทร ที่พัฒนาตัวเองจนได้รับตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม และเมื่อประเทศอินเดียได้รับเอกราช ได้เป็นผู้ร่วมร่างรัฐธรรมนูญของประเทศอินเดียประกาศใช้จนถึงทุกวันนี้ และต่อมาได้นำพาคนอินเดียวรรณะต่ำหันมานับถือพระพุทธศาสนา


ผู้ที่เปิดเผยว่านายราม นาถ โควินธ์ศรัทธาเลื่อมใสพระพุทธศาสนาคือ พระครูปริยัติโพธิวิเทศ (พระมหา ดร.คมสรณ์ คุตตธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย  ซึ่งเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเฟซบุ๊ก "ท่านคมสรณ์ ข่าวสารงานพระธรรมทูตอินเดีย" ความว่า


อินเดียได้ประประธานาธิบดีคนใหม่ เป็นคนจากวรรณะ "จัณฑาล" ซึ่งเป็นวรรณะที่ไม่นับเข้าในวรรณะทั้ง 4  คือ พราหมณ์ กษัตริย์ ไวศยะ และศูทร ของอินเดีย มีสถานะที่ต่ำสุดของสังคมอินเดีย ที่สังคมฮินดูกล่าวหาว่าเป็นพวกที่ไม่ควรแตะต้อง ซึ่งชัยชนะของผู้สมัครจากพรรคของรัฐบาล (BJP) ครั้งนี้จะยิ่งทำให้นายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดี กุมอำนาจเบ็ดเสร็จมากยิ่งขึ้น โดยในการเลือกตั้งครั้งนี้จะทำให้อินเดียได้คนจากวรรณะจัณฑาลเข้ามารับตำแหน่งประธานาธิบดีเป็นคนที่ 2 ถัดจากอดีตประธานาธิบดี เค.อาร์.นารายานัน ซึ่งดำรงตำแหน่งเมื่อปี 1997 - 2002


นายราม นาถ โกวินท์ วัย 71 ปี ผู้นี้เป็นอดีตผู้ว่าการรัฐวิหาร ผู้เป็นตัวเก็งจากพรรค BJP ได้รับการคาดหมายจากสมาชิกรัฐสภา ในการรับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนต่อไปการโหวตเลือกประธานาธิบดีคนใหม่ไปเมื่อวันจันทร์ (17 ก.ค.) ที่ผ่านมา โดยการโหวตเลือกประธานาธิบดีจะกระทำโดยคณะกรรมการเลือกตั้ง 4,896 คน ที่ก่อตั้งจากสมาชิกรัฐสภา และสภารัฐต่าง ๆ ไม่ใช่ประชาชน และได้มีการประกาศผลเมื่อวันที่ 20 กค.ที่ผ่านมา


ทั้งนี้การที่คนจากชนชั้นต่ำที่สุดของอินเดียในการครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในสังคมอินเดียยุคใหม่ที่ลดความสำคัญของวรรณะทางสังคม และจะเป็นผลดีต่อชาวพุทธด้วย เพราะประธานาธิบดีคนใหม่ของอินเดียท่านนี้มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาด้วย


#มีพุทธสุภาษิตน่าศึกษาที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า

น ชจฺจา วสโล โหติ
น ชจฺจา โหติ พฺราหฺมโณ
กมฺมุนา วสโล โหติ
กมฺมุนา โหติ พฺราหฺมโณ.

บุคคลเป็นคนเลวเพราะชาติก็หาไม่
เป็นผู้ประเสริฐเพราะชาติก็หาไม่ (แต่)
เป็นคนเลวเพราะการกระทำ
เป็นผู้ประเสริฐก็เพราะการกระทำ.
ขุ. สุ. 25/352

#ประชาธิปไตยเข้าไปสลายความเข้มข้นเรื่องวรรณะในอินเดีย

#คนจะดีจะชั่วไม่ใช่อยู่ที่วรรณะชาติตระกูลแต่อยู่ที่การกระทำโดยแท้

ท่านคมสรณ์ ข่าวสารงานพระธรรมทูตอินเดีย
21 กรกฎาคม 2560  Photo by NEWS.CN , NDTV, Ven.Sumana Nanda Credited to Post today

 

หน้าแรก » ต่างประเทศ