วันจันทร์ ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561 15:41 น.

ต่างประเทศ

สหรัฐฯเล็งห้ามชาวกัมพูชาที่บ่อนทำลายปชต.เข้าประเทศ

วันพฤหัสบดี ที่ 07 ธันวาคม พ.ศ. 2560, 11.22 น.

สหรัฐฯเล็งห้ามชาวกัมพูชาที่บ่อนทำลายปชต.เข้าประเทศ
 
          

วันที่ 7 ธ.ค.2560 กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เปิดเผยว่า สหรัฐฯ จะห้ามการเข้าประเทศของชาวกัมพูชาบางกลุ่มที่มีส่วนบ่อนทำลายประชาธิปไตยภายในประเทศกัมพูชา และเรียกร้องให้รัฐบาลกัมพูชาทบทวนเรื่องการปราบป รามฝ่ายค้าน อย่างไรก็ตาม กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ปฏิเสธที่จะเปิดเผยว่าเป็นชาวกัมพูชากลุ่มใด 

หน้าแรก » ต่างประเทศ