วันอังคาร ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 00:14 น.

ไอที

กทค. ลดค่าปรับค่ายมือถือลอบโอนย้ายลูกค้า

กทค. เสียงข้างมากใจดี ลดค่าปรับทางปกครองให้สามค่ายมือถือกว่า 350 ล้าน กรณีฝ่าฝืนเงื่อนไขคงสิทธิเลขหมาย แอบโอนย้ายผู้ใช้บริการภายใต้สัญญาสัมปทานเข้าบริษัท อ้างเหตุน่าเห็นใจ ค่ายมือถือเจตนาทำผิดเพราะความจำเป็น

24 เม.ย. 2560