วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562 18:39 น.

ไอที

กสทช. รับเรื่องร้องเรียนปัญหาการพาดสายสื่อสาร

วันอังคาร ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561, 08.28 น.

กสทช. รับเรื่องร้องเรียนปัญหาการพาดสายสื่อสาร

 
 
สำนักงาน กสทช. เผยสถิติการรับแจ้งปัญหาการพาดสายสื่อสารไม่เป็นระเบียบทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค. – 8 มิ.ย. 2561 รวมทั้งสิ้น 2,733 เรื่อง
 
         
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า จากการที่สำนักงาน กสทช. ได้ขอความร่วมมือจากประชาชนให้ช่วยกันแจ้งปัญหาการพาดสายสื่อสารที่เป็นอันตราย ไม่เป็นระเบียบ มายังศูนย์ Call Center สำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 1200 (ฟรี) รวมทั้งทาง Line ID : @nbtc1200 นั้น สำนักงาน กสทช. พบว่าสถิติการแจ้งปัญหาการพาดสายสื่อสายไม่เป็นระเบียบ ตั้งแต่วัน 8 พ.ค. – 8 มิ.ย. 2561 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,733 เรื่อง แยกเป็นตามพื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1,214 เรื่อง ภาคกลาง จำนวน 691 เรื่อง ภาคเหนือ จำนวน 339 เรื่อง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 275 เรื่อง และภาคใต้ จำนวน 214 เรื่อง
 
 
ขณะนี้ สำนักงาน กสทช. กำลังเร่งรัดประสานให้หน่วยงานเจ้าของสายสื่อสารที่เป็นอันตรายในจุดทุกจุดตามที่ประชาชนแจ้งเข้ามา ให้รีบเข้าไปดำเนินการแก้ไขเพื่อให้สายสื่อสารที่พาดมีความเป็นระเบียบ ไม่เป็นอันตราย ต่อพี่น้องประชาชน ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน กสทช. ได้กำหนดไว้
 
 
“สำนักงาน กสทช. ขอขอบคุณประชาชนที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งปัญหาการพาดสายสื่อสารที่เป็นอันตราย ไม่เป็นระเบียบ มายังสำนักงานฯ ถือเป็นความร่วมมือที่จะทำให้การดำเนินการในการแก้ไขปรับปรุงสายสื่อสารที่พาดไม่เป็นระเบียบ รกรุงรัง และเป็นอันตรายต่อประชาชน ได้รับการแก้ไขเร็วขึ้น และตรงจุด หลังจากนี้ ประชาชนยังคงสามารถแจ้งปัญหาการพาดสายสื่อสารที่เป็นอันตราย ไม่เป็นระเบียบ มายังศูนย์ Call Center สำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 1200 (ฟรี) รวมทั้งทาง Line ID : @nbtc1200 เพื่อให้สำนักงาน กสทช. ประสานหน่วยงานเจ้าของสายเข้าไปแก้ไขปัญหาได้” นายฐากร กล่าว

หน้าแรก » ไอที