วันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 23:57 น.

ไอที

ทรูมูฟ เอช รับ 2 รางวัลใหญ่ ระดับเอเซียแปซิฟิก บริษัทโทรคมนาคม รายแรกและรายเดียวในไทย

วันอังคาร ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560, 11.34 น.

ทรูมูฟ เอช รับ 2 รางวัลใหญ่ ระดับเอเซียแปซิฟิก

 บริษัทโทรคมนาคม รายแรกและรายเดียวในไทย

 

เมื่อเร็วๆนี้ ในงานประกาศผล Frost & Sullivan Asia Pacific  ICT Awards 2017 ที่จัดขึ้นที่ประเทศ สิงคโปร์ โดยบริษัทวิจัยและพัฒนาอย่าง ฟรอสต์แอนด์ซัลลิแวน  ซึ่ง ทรูมูฟ เอช ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลใหญ่อันทรงเกียรติถึง 2 รางวัลคือ รางวัลผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ LTE และรางวัลผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยองค์รวมแห่งปี 2560 จากการคัดเลือกจากบริษัทชั้นนำทั่วเอเซียแปซิฟิก  นับเป็นความภาคภูมิใจของโอปอเรเตอร์ไทย อย่างทรูมูฟ เอช

               

ฟรอสต์แอนด์ซัลลิแวน เป็นบริษัทที่ปรึกษา และวิจัยทางธุรกิจที่มีประสบการณ์มากว่า 5 ทศวรรษ กับลูกค้าที่เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกกว่า1,000 บริษัทในกว่า 40 ประเทศ 6 ทวีป ที่ ฟรอสต์แอนด์ซัลลิแวนเข้าไปประกอบธุรกิจ โดยการวางตัวเป็น The Growth Partnership Company  ความถนัดของ  ฟรอสต์แอนด์ซัลลิแวน คือ การวิเคราะห์ และการวิจัยตลาดอย่างแม่นยำ เพื่อให้ลูกค้ามองเห็นโอกาสทางธุรกิจ ตลอดจนวางกลยุทธ์เพื่อสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจอย่างก้าวกระโดด

                

Frost & Sullivan Asia- Pacific  ICT Awards จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2004 เป็นต้นมา โดยมีการจัดอันดับความเป็นเลิศในการประกอบูรกิจโทรคมนาคมในด้านต่างๆ ของบริษัทในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก  โดยมีทีมนักวิเคราะห์ของ
ฟรอสต์แอนด์ซัลลิแวน เป็นผู้พิจารณา องค์กรธุรกิจที่มีความเหมาะสมเข้ารับรางวัล

               

ในการวิเคราะห์ จะเป็นการวิเคราะห์ แบบเจาะลึก ประเมินศักยภาพด้านธุรกิจ ควบคู่ไปกับสถานการณ์โดยรวมของตลาดโลกตลอดจนแนวโน้มของอุตสาหกรรม  การเติบโตรายได้ ส่วนแบ่งตลาด ความเป็นผู้นำทางเทคโนโลยี และนวัตกรรม กลยุทธ์การตลาด และกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจ

               

เหตุผลที่ ฟรอสต์แอนด์ซัลลิแวน คัดเลือก ทรูมูฟ เอช เหมาะสมที่จะได้รับ 2 รางวัลนี้ คือ ทรูมูฟ เอช มีอัตราการเติบโต สวนกระแสในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ที่ตลาดเติบโตเพียง 1-2% ในที่ ทรูมูฟ เอช เติบโต 28%ปี 59 มียอดผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นมากที่สุดถึง 5.4 ล้านเลขหมาย ส่งผลให้ขึ้นเป็นเบอร์ 2 ของประเทศทั้งในแง่จำนวนผู้ใช้งาน และยอดรายได้รวม

 

และในไตรมาส 1 ปี 2560 ทรูมูฟ เอช ยังคงรักษาอัตราการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ด้วยจำนวนผู้ใช้บริการรายใหม่สุทธิ 1.2 ล้านราย อันเป็นผลจากความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของแคมเปญ 4G และแคมเปญดีไวซ์ร่วมกับค่าบริการที่คุ้มค่าหลากหลาย บนจุดแข็งด้านเครือข่ายคุณภาพสูง ด้วยการนำเทคโนโลยีการรวมคลื่นความถี่ (Carrier Aggregation) มาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

               

ซึ่งผลักดันให้รายได้จากการให้บริการของทรูมูฟ เอช เพิ่มขึ้น  4.9%  จากไตรมาสก่อนหน้า และ  24.3 %  
จากไตรมาสแรก ปี 2559 เป็น 16.3 พันล้านบาท ในไตรมาส 1  ปี 2560

 

ขณะที่ รายได้จากการให้บริการของผู้ประกอบการใหญ่รายอื่นในอุตสาหกรรมมีจำนวนรวมกันลดลง  0.5%   
จากไตรมาสก่อนหน้า และเพิ่มขึ้นเพียง   1.2%   จากช่วงเวลาเดียวกันปีก่อนหน้า ส่งผลให้ ทรูมูฟ เอช  มีส่วนแบ่งตลาดรายได้จากการให้บริการ  และส่วนแบ่งตลาดฐานลูกค้า เพิ่มขึ้นเป็น  25.8%   และ 28.4 %  ตามลำดับ

 

ทั้งนี้ ทรูมูฟ เอช จะมุ่งเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องต่อไป  โดยเฉพาะบริการ 4G ที่ดีที่สุดเพื่อรองรับความต้องการใช้งานโมบายดาต้าที่เพิ่มขึ้นอย่างสูง และเดินหน้าขยายช่องทางการขายและจัดจำหน่ายให้เข้าถึงลูกค้า
ทั่วประเทศได้มากยิ่งขึ้น  ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้ทรูมูฟ เอช เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่อง

                

จึงไม่น่าแปลกใจที่ ทรูมูฟ เอช เป็นบริษัทไทยรายแรก และรายเดียวที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล
อันยิ่งใหญ่ จากการคัดเลือกจากผู้นำองค์กรธุรกิจด้านโทรคมนาคมทั่วเอเซีย แปซิฟิก

                

ความสำเร็จของทรูมูฟ เอชในวันนี้ จะเป็นเครื่องการันตรีถึงความมุ่งมันในการพัฒนาธุรกิจ และส่งมอบบริการที่ดีให้กับผู้ใช้บริการต่อไปในอนาคต