วันศุกร์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561 01:21 น.

ไอที

กระทรวงดีอี พร้อม ทีโอที พร้อมบริการระบบสื่อสาร

วันพฤหัสบดี ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560, 16.40 น.

กระทรวงดีอี พร้อม ทีโอที พร้อมบริการระบบสื่อสาร

 
 
 
 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หน่วยงานภายใต้สังกัด เตรียมความพร้อมระบบสื่อสารโทรคมนาคมรองรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และบมจ.ทีโอที ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการบูรณาการด้านเทคโนโลยีและการติดต่อสื่อสาร ในคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลดภัยและการจราจรงานพระราชพิธีฯ  มี น.ส.อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นหัวหน้าคณะฯ และคณะอนุกรรมการอำนวยการสื่อสารงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ  มี นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานอนุกรรมการฯ และคณะทำงานเชื่อมโยงการถ่ายทอดฯ  มีนายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที เป็นประธานคณะทำงานฯ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำเนินการติดตั้งระบบสื่อสัญญาณการถ่ายทอดวิทยุ โทรทัศน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร และรวมถึงการติดตั้งระบบสื่อสารโทรคมนาคมรองรับกองอำนวยการร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
 
 
 
การดำเนินงานถวายการรับใช้ในครั้งนี้นับเป็นภารกิจที่มีความสำคัญและมีคุณค่าอย่างหาที่สุดมิได้โดยได้มีการเตรียมพร้อมในด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อรองรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร อย่างเต็มกำลังสามารถเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ซึ่งได้มีการวางระบบสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอด ณ ศูนย์ควบคุมการถ่ายทอดจำนวน 17 จุด รวมถึงการสำรองระบบการเชื่อมโยงดาวเทียม เพื่อให้ประชาชนชาวไทยทั่วโลกได้รับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตลอดพระราชพิธี นอกจากนี้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดย บมจ.ทีโอที ได้ดำเนินการบริการระบบสื่อสารโทรคมนาคม ภายในพระราชพิธีฯ ดังนี้
 
 
 
ศูนย์ควบคุมการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง (IBC) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์1.ศูนย์ถ่ายทอดวิทยุโทรทัศน์ โดยบริการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอด จำนวน 17 จุด โดยได้ดำเนินการจัดเตรียมสำรองระบบเชื่อมโยงสัญญาณดาวเทียม ณ ศูนย์ควบคุมการถ่ายทอด บริการเชื่อมโยงสัญญาณภาพและเสียงจากIBC ไปยังสถานีโทรท้ศน์ทุกสถานี รวมทั้งให้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน โทรสาร จำนวน 26 เลขหมาย และ บริการอุปกรณ์สื่อสาร(วิทยุสั่งการ)
 
2. ศูนย์สื่อมวลชน โดยการติดตั้งและให้บริการคู่สายวงจรเช่าความเร็วสูง(internet Leased Line) 200/80 Mbps. บริการเครือข่ายระบบสนับสนุนงานกระจายภาพและเสียง ติดตั้งและบริการWi-Fi พร้อมระบบพิสูจน์ตัวตม รวมทั้งให้บริการโทรศัพท์เลขหมาย 4 หลัก จำนวน 2 เลขหมายคือ 1510 และ1511 ภายในศูนย์สื่อมวลชน 
 
3. ศูนย์ถ่ายทอดวิทยุกระจายเสียง ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยการติดตั้งและให้บริการวงจร VPN เชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดภาพและเสียงจำนวน 12 วงจร บริการ Fttx200/80 จำนวน 4 วงจร
 
4. และกองอำนวยการร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ โดยติดตั้งและบริการระบบสื่อสาร ระบบสื่อสัญญาณ และบริการVPN 15 วงจร บริการFTTx 15 วงจร ติดตั้งและให้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน 77 เลขหมาย รวมทั้งดำเนินการจัดระเบียบสายโทรศัพท์ ตู้ผ่านและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ตามแนวริ้วขบวน
ทั้งนี้ ระบบสื่อสารทั้งหมดได้ดำเนินการแล้วเสร็จกว่าร้อยละ 99 โดยได้มีการส่งมอบพื้นที่ในการติดตั้งระบบสื่อสารโทรคมนาคมตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา และได้ดำเนินการติดตั้งทุกระบบพร้อมใช้งานแล้วตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2560 โดยจะเข้าร่วมทดสอบการใช้งานในวันที่ 21 -22 ตุลาคม นี้
 

หน้าแรก » ไอที