วันพฤหัสบดี ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562 07:12 น.

ไอที

ซี อาเซียน จับมือ ทีซีซีเทค หนุน Drone as a Service

วันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, 15.16 น.

ซี  อาเซียน จับมือ ทีซีซีเทค หนุน Drone as a Service

 
 
โลกแห่งธุรกิจทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตล้วนขับเคลื่อนและแข่งขันกันด้วยประสิทธิภาพของเทคโนโลยีและการใช้ประโยขน์จากข้อมูล(Data) การปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง และสามารถเข้าถึงข้อมูล ได้อย่างรวดเร็วมากเท่าใด โอกาสในการมีชัยเหนือคู่แข่งทางธุรกิจยิ่งเพิ่มสูงมากขึ้นเท่านั้น จากแนวคิดดังกล่าวทำให้เวที DATATHON ครั้งที่ 2 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Drone as a Service ตั้งเป้าเปลี่ยนอากาศยานไร้คนขับ(Drone) เป็นโมเดลธุรกิจ พร้อมผลักดันสตาร์ทอัพทั้งไทยและต่างประเทศ ใช้เทคโนโลยีเด่นอย่าง Cloud และ Big Data Analytics สร้างคุณค่าที่มากกว่าอากาศยานไร้คนขับ โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงาน ดรีม ออฟฟิต ซี อาเซียน และบริษัท  ทีซีซี เทคโนโลยี จำกัด (ทีซีซีเทค) รวมถึง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บริษัท โธธ-โซเชี่ยล จำกัด และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 
 
ดรีมออฟฟิศ ภายใต้การบริหารงานโดยนายวิเชฐ ตันติวานิช ประธานกรรมการบริหาร ซี อาเซียน กล่าวว่าโครงการ DATATHON #2 คือกระบวนการกลั่นไอเดียสตาร์ทอัพและประกวด (Pitching) พร้อมเปิดเวทีแข่งขัน สำหรับสตาร์ทอัพที่มีความสนใจด้านอากาศยานไร้คนขับ ในหัวข้อ “นวัตกรรมใหม่ของอากาศยานไร้คนขับ หรือ Drone as a Service” เพื่อผลักดันแนวคิดสร้างสรรค์การให้บริการในรูปแบบใหม่ ซึ่งเวทีดังกล่าวจะเกิดขึ้นในวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 2 ธันวาคม 2560
 
 
ด้านนายวรดิษฐ์ วิญญรัตน์ กรรมการบริหารและรักษาการกรรมการผู้จัดการบริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี จำกัด กล่าว  ทีซีซีเทค ในฐานะผู้สนับสนุนหลัก ด้านเทคโนโลยีให้กับโครงการดาต้าธอนครั้งที่ 2 โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์พร้อมขยายโอกาสให้สตาร์ทอัพรุ่นใหม่ เราเชื่อว่า Drone Technology จะช่วยให้โดรนเป็นมากกว่าความบันเทิง (ของเล่นหรือแค่ FLY-ING” Camcorder)  วันนี้ทางเราได้จัดเตรียมคลาวด์แพลตฟอร์ม - “ลีพ จีโอ พับลิก” สำหรับนักพัฒนาให้ได้สร้างสรรค์แอพพลิเคชันบนคลาวด์ ซึ่งเป้าหมายใหญ่ของเวทีดาต้าธอนครั้งที่ 2 นี้ คือ การพัฒนาองค์ความรู้และความสามารถในการแข่งขันของสตาร์ทอัพ เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้เกิดประโยชน์เป็นวงกว้างกับทุกภาคส่วน 
 
 
นายวิไลศร บุปผาวรรณ รองอธิบดีกรมเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  กล่าวว่า  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และ นวัตกรรม คือปัจจัยสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างรวดเร็ว และ มั่นคง การสร้างความแข็งแกร่งด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรมเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจให้ทันต่อโลกอุตสาหกรรมที่ทันสมัย และ ผลักดันเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นพันธกิจที่สำคัญของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ DATATHON ครั้งที่ 2 นี้ ทางลาวมุ่งหวังให้เกิดการบูรณาการทางความคิดสร้างสรรค์ของ 2 ประเทศ ใช้เทคโนโลยีคลาวด์มาช่วยยกระดับ Drone ให้เกิดคุณค่าที่มากกว่าอากาศยานไร้คนขับ 
 
 
ฝั่งผู้เชี่ยวชาญภาคการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ เรืองวิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เผย  Drone หรือ อากาศยานไร้คนขับเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตซึ่งกำลังเป็นที่นิยมและถูกจับตามองในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น การถ่ายภาพมุมสูง การถ่ายทอดภาพวิดีโอ การสำรวจจัดทำแผนที่ เป็นต้น ด้วยโอกาสทางธุรกิจดังกล่าวหากนำมาพัฒนาและประยุกต์ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของประเทศไทยจะก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มทางนวัตกรรมสอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 อาทิ ยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้การเร่งสร้างนักวิจัยที่มีองค์ความรู้ใหม่ด้านอากาศยานไร้คนขับ ไม่ว่าจะเป็นด้านอุปกรณ์ (Hardware) และ ระบบปฏิบัติการ (Software) เป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่จะช่วยผลักดันการเติบโตของตลาดอากาศยานไร้คนขับในประเทศไทยให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ 
 
 
  นายกล้า ตั้งสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โธธ-โซเชี่ยล จำกัด กล่าวเสริม ปฏิเสธไม่ได้ว่า โลกยุคปัจจุบันนี้ Data เป็นส่วนสำคัญที่ทุกองค์กรใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจ การวิเคราะห์Data อย่างมีศักยภาพย่อมนำไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขัน ดังนั้นการพัฒนาต่อยอดทางด้านการวิเคราะห์ Data ไม่ว่าจะเป็นในส่วนการวิเคราะห์ Social Data ที่โธธ โซเชียลดำเนินธุรกิจอยู่ในปัจจุบันรวมถึงค่าย DATATHON ครั้งนี้จะทำให้ Startups ใน ASEAN มีความได้เปรียบใน ระดับเวทีโลกนี้ 
 
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ “สนช” กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะหน่วยงานหลักที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างระบบนวัตกรรมของประเทศ ได้เล็งเห็นศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมอากาศยานไร้คนขับของประเทศ โดยที่ผ่านมา สนช. ได้สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมด้านอากาศยานไร้คนขับมาอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และเปิดโอกาส ให้ผู้ประกอบการไทยและสตาร์ทอัพ ให้สามารถพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านอากาศยานไร้คนขับให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการในทุกมิติประเทศได้อย่างแท้จริงในลักษณะของ application and solution ด้านเกษตรอัจฉริยะ (smart farming) ด้านการสำรวจทรัพยากร (survey) และด้านการติดตามและตรวจสอบ (monitoring) เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ (public service)
 
 
เกี่ยวกับโครงการ DATATHON #2: ตั้งเป้าผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ที่ช่วยเสริมศักยภาพของอากาศยานไร้คนขับ (Drone) ถือเป็นโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งการเปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพมีเวทีแสดงศักยภาพทางความคิดและไอเดียใหม่ๆ พร้อมกับการผนวกเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ถือเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกภาคส่วนต่างต้องช่วยกันส่งเสริม เนื่องจากการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับให้สามารถทดแทนแรงงานทำงานที่มีความเสี่ยงได้ ลดระยะเวลา และค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้นั้น จะเกิดประโยชน์เป็นวงกว้างโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม
 
 
สมาชิกในทีมผู้เข้าแข่งขันประกอบด้วย นักคิด นักสร้างสรรค์ นักการตลาด-ประชาสัมพันธ์ โดยมีสมาชิกอย่างน้อย 2 คน มีความรู้ ความสามารถการพัฒนาชิ้นงานเทคโนโลยีได้ และอย่างน้อย 1 คน สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี  ไม่จำกัดอายุ เพศ และระดับการศึกษา โครงการ DATATHON         ได้รับความสนใจเป็นอย่างดี ขณะนี้มีผู้สมัครผ่านเข้ารอบจำนวน 40 คน แบ่งเป็น 8 ทีม มาจากบุคคลหลายอาชีพ จากประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาชนลาว ตลอดทั้ง 3 วันของโครงการ DATATHON โดยวันแรกจัดปฐมนิเทศและปรับกระบวนคิดเพื่อให้นวัตกรรมทางความคิดเหล่านี้เป็นจริงขึ้นได้ (Prototype) ภายใต้เครื่องมือทางธุรกิจของโครงการ DATATHON ส่วนวันที่สองทุกทีมจะได้ร่วมเวิร์คช็อปกับผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในประเทศและต่างประเทศจากสายงานต่างๆ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Prototype ร่วมกับทีมพี่เลี้ยง ซึ่งในวันสุดท้ายจัดให้มีการแข่งขันไอเดียนวัตกรรมหาผู้ชนะพร้อมมอบรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท
 

หน้าแรก » ไอที