วันพุธ ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561 02:52 น.

ไอที

AIS ชำระเงินประมูลคลื่น 1800MHz งวดที่ 2

วันอังคาร ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560, 15.24 น.

AIS ชำระเงินประมูลคลื่น 1800MHz งวดที่ 2

 
 
         
AIS เข้าชำระเงินประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz งวดที่ 2 มูลค่ารวม 10,963,755,000 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)พร้อมหนังสือค้ำประกัน ในฐานะ AWN บริษัทในเครือฯเป็นผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz ตามประกาศกสทช. เพื่อนำเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้ของแผ่นดินต่อไป
 
 
นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส  ในฐานะกรรมการผู้จัดการบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN)บริษัทในเครือฯ ผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz(1725-1740/1820-1835 MHz) นำคณะผู้บริหารชำระเงินประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz งวดที่ 2 เป็นจำนวน 10,963,755,000 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)(หนึ่งหมื่นเก้าร้อยหกสิบสามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันบาท)หรือ 25% ของราคาการประมูล พร้อมหนังสือค้ำประกันธนาคาร เพื่อค้ำประกันการชำระเงินประมูลในงวดที่ 3 ให้กับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือกสทช. เพื่อนำเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้ของแผ่นดินต่อไป  โดยมี พลเอกสุกิจ ขมะสุนทร กรรมการ กสทช.ผู้ทำหน้าที่ประธานกสทช. เป็นผู้รับมอบ