วันเสาร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 14:09 น.

การตลาด

สมาคมหลักอุตสาหกรรมน้ำตาลหนุ่นการจัดงาน “World Sugar Expo & Conference 2018”

วันศุกร์ ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561, 10.50 น.

สมาคมหลักอุตสาหกรรมน้ำตาลหนุ่นการจัดงาน

“World Sugar Expo & Conference 2018”

 
 
หน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน สมาคมหลักอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล รวมทั้งโรงงานน้ำตาลทั่วประเทศไทยกว่า  55 แห่ง สนับหนุนการจัดงาน  “World Sugar Expo & Conference 2018” งานใหญ่ประจำปีของผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมน้ำตาล,อ้อย และเอทานอล ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 
นางสาวปุณฑริกา แสนฤทธิ์ ผู้จัดการ บริษัท ไฟร์เวิร์คส มีเดีย ไทยแลนด์ จำกัด  เปิดเผยว่า “ World Sugar Expo & Conference 2018” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 -18 ตุลาคม ที่ผ่านมา ถือเป็นงานใหญ่ประจำปีของผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมน้ำตาล,อ้อย และเอทานอล ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นภูมิภาคหลักในการผลิตน้ำตาลจากอ้อยสู่ตลาดโลก โดยไทยเป็นประเทศที่ส่งออกน้ำตาลมากเป็นอันดับ 2 ของโลก และเป็นอันดับ 4 ในฐานะผู้ผลิตน้ำตาล ซึ่งในปัจจุบันอุตสาหกรรมน้ำตาลกำลังต้องการเทคโนโลยีและอุปกรณ์ใหม่ๆ มาใช้เพื่อช่วยลดต้นทุนในการการผลิตและส่งออก
 
โดยงาน World Sugar Expo & Conference จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 เพื่อแสดงสินค้า เเละ เทคโนโลยีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล รวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รวมเอาบริษัทธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำ จนกระทั่งถึงปลายน้ำในระดับนานาชาติไว้ด้วยกัน โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนมากมาย อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรม, สำนักงานคณะกรรม การอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.), สมาคมผู้ผลิตน้ำตาลและชีวพลังงานไทย, สมาคมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทย, สมาคมโรงงานน้ำตาลไทย,สมาคมการค้าผู้ผลิตน้ำตาลไทย และสมาคมการค้าอุตสาหกรรมน้ำตาล ขณะเดียวกันยังได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการจาก สมาคมน้ำตาลและอ้อยเวียดนาม (VSSA) อีกด้วย
 
 
 
 
นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากโรงงานน้ำตาลทั่วประเทศไทยกว่า 55 แห่ง อาทิ โรงงาน จากบริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท เคทิส ไบโอเอทานอล จำกัด (KTBE), บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) และ หจก.สามารถเกษตรยนต์ ผู้พัฒนาการผลิตเครื่องมือการเกษตรรถตัดอ้อยในประเทศไทย และส่งออกจำหน่ายทั่วโลก เป็นต้น
 
นางสาวปุณฑริกา ยังกล่าวอีกว่า ภายในงานได้จัดการประชุมนานาชาติ World Sugar Conference 2018 ภายใต้หัวข้อ "Convergence And Divergence In The Asean Sugar & Ethanol Industry"  โดยบุคคลสำคัญในวงการน้ำตาลและเอทานอลในประเทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร นอกจากนี้ในการการประชุมยังคงเน้นการค้าการลงทุนและเทคโนโลยี ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีเยี่ยมสำหรับผู้ที่สนใจและเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมนี้
 
“งานนี้ ไม่ได้เป็นเพียงงานมหกรรมงานแสดงสินค้า แต่เป็นงานที่จะ สร้างแรงบันดาลใจ ในการนำเทคโนโลยีอันทันสมัย ที่ถูกคิดค้นมา เพื่อเป็นเครื่องมือ ที่จะช่วยให้ท่านบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ เนื่องจากเทคโนโลยี เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการลดต้นทุนการผลิต ตลอดจนมีโอกาสในการเจราจา ธุรกิจ ระหว่างขาย และผู้ซื้อที่มีอำนาจตัดสินใจโดยตรง” นางสาวปุณฑริกา กล่าว

หน้าแรก » การตลาด