วันพฤหัสบดี ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562 07:45 น.

การเมือง

"บิ๊กตู่"สั่ง"สศช."ทบทวนเส้นความยากจนให้ปัจจุบัน

วันเสาร์ ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2561, 10.52 น.

          "บิ๊กตู่"สั่ง"สศช."ทบทวนเส้นความยากจนให้ปัจจุบัน 
          


วันที่ 13 ม.ค.2561 รายงานข่าวแจ้งว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ (สศช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจไปทบทวนการกำหนดเส้นความยากจนให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในปัจจุบัน เพื่อนำข้อมูลที่ทบทวนใหม่มาช่วยกำหนดเป้าหมายในการลดความยากจน และปรับปรุงช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยต่างๆ ของรัฐบาลให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
          


ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ กำกับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงคมนาคม ขยายขอบเขตการดำเนินมาตรการที่จะช่วยกระตุ้นกำลังซื้อและลดภาระค่าครองชีพของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มที่มีรายได้น้อย เช่น การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ การสนับสนุนค่าครองชีพ และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยให้นำผลการดำเนินงานของโครงการสวัสดิการแห่งรัฐมาทบทวน เพื่อให้การดำเนินงานในระยะต่อไปเหมาะสมและรัดกุมมากยิ่งขึ้น
          


นอกจากนี้ มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์กำกับดูแลราคาสินค้าอุปโภค และบริโภคที่จำเป็นในปัจจุบัน โดยเฉพาะสินค้าที่มีผลกระทบต่อผู้ที่มีรายได้น้อย รวมทั้งข้าราชการชั้นผู้น้อย เช่น หมวกข้าราชการ เครื่องแบบข้าราชการ ทหาร ตำรวจ เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าอย่างไม่เป็นธรรม โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงกลาโหม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือข้าราชการชั้นผู้น้อยด้วย เช่น การจัดหาผ้าสำหรับตัดเย็บเครื่องแบบให้ข้าราชการทหาร ตำรวจ ด้วย

 

แหล่งข่าวเสริมว่า การที่จะทำให้คนทั้งประเทศหายจากความยากจนกระเป๋าตุง ไม่แฟบนั้น อันรับแรกจะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุคือเงินไหลออกจากการก่อหนี้นอกระบบที่ผู้ปล่อยกู้ผิดกฎหมายสูบเลือดเนื้อคนไทยด้วยกันมาเป็นเวลานาน ประกอบกับกฎหมายดำเนินการก็มีโทษน้อย ทำให้เจ้าหนี้นอกระบบที่ทำผิดกฎหมายพวกนี้ได้ใจ บวกกับเจ้าหน้าที่เป็นใจด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ปริมณฑลย่านชุมชนและตลาดนัดก็ยังมีอยู่เป็นจำนวนมากอยู่  

 

"การที่กระทรวงการคลังร่วมมือจากหน่วยงานภาคีทุกภาคส่วนแบบครบวงจร รวมถึงจะมีการเชื่อมโยงการทำงานกับศูนย์ดำรงธรรมอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นจึงเป็นแนวทางที่ถูกต้อง  พร้อมกันนี้ควรถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ้ฒนาสถานธนานุบาลเคลื่อนที่ไปตามตลาดนัดแต่หมู่บ้านและชุมชน หรืออาจจะเปลี่ยนชื่อเป็น "ธนาคารใต้ดิน" เหมือนกับ "ธนาคารน้ำใต้ดิน" เพื่อสร้างแรงจูงใจ เชื่อแน่ว่าจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้ ในด้านกฎหมายนั้นควรจะนำกฎหมายฟอกเงินเข้ามาดำเนินการจัดการกับเจ้าหนี้นอกระบบที่ทำผิดกฎหมายด้วย" แหล่งข่าวคนเดิมและว่า


 
อย่างไรก็ตาม จากเหตุการณ์ที่มีผู้หญิงราดน้ำมันประท้วงที่หน้าทำเนียบรัฐบาลเพราะถูกเจ้าหนี้นอกระบบข่มขู่ก่อนขึ้นปีใหม่นั้น จนถึงขณะนี้ก็เงียบหายไปไม่ทราบว่าตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างไรบ้างหรือเป็นเพราะว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เรื่องที่ประชาชนไม่ได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก 

 

          

 

หน้าแรก » การเมือง